Kako koristiti Google Keep

Pomoću Google Keepa izradite, uređujte i dijelite bilješke.

1. korak: izrada bilješke

  1. Na svojem računalu idite na keep.google.com.
  2. Pri vrhu kliknite Zapišite bilješku.
  3. Unesite svoju bilješku i kliknite Gotovo.

2. korak: uređivanje i oblikovanje

Bilješke možete uređivati, organizirati i arhivirati.

3. korak: dijelite i surađujte s drugima

Da biste drugoj osobi dopustili da vidi i uređuje vašu bilješku, podijelite bilješku s njom. Saznajte kako podijeliti bilješke.