Používanie služieb Googlu vedľa seba

Služby Googlu, napríklad Gmail alebo Kalendár, môžete v počítači používať v tom istom okne. Vďaka tomu si udržíte prehľad o dôležitých informáciách aj bez prepínania medzi kartami.

Kontrola kalendára, poznámok alebo úloh

 1. Prejdite v počítači do Gmailu, Kalendára, na Disk Google alebo súbor v Dokumentoch, Tabuľkách či Prezentáciách.
 2. Vpravo vyberte niektorú možnosť:
  • Kalendár Kalendár: pozrite si rozpis a pridajte alebo upravte udalosti.
  • Keep Keep: vytvorte poznámku alebo zoznam.
  • Úlohy Úlohy: pridajte si úlohy a termíny.
 3. Ak chcete pravý bočný panel zavrieť, kliknite vpravo hore na Zavrieť Zrušiť.

Ďalšie informácie:

Zavretie alebo skrytie pravého bočného panela

Bočný panel služby Google Workspace môžete zavrieť alebo skryť.

 • Ak chcete pravý bočný panel zavrieť, kliknite vpravo hore na Zavrieť Zrušiť.
 • Ak ho chcete úplne skryť, zavrite ho a potom vpravo dole kliknite na Skryť Skryť bočný panel.
 • Ak si chcete pravý bočný panel zobraziť, kliknite vpravo nižšie na Zobraziť Zobraziť bočný panel.

Vytvorenie udalosti v kalendári

 1. Prejdite v počítači do Gmailu alebo na súbor na Disku Google, prípadne v Dokumentoch, Tabuľkách či Prezentáciách.
 2. Kliknite vpravo na Kalendár Kalendár.
 3. Kliknite na čas v kalendári.
 4. Zadajte podrobnosti o udalosti a kliknite na Uložiť.

Ďalšie informácie o Kalendári Google

Priloženie dokumentu do udalosti v kalendári
 1. Prejdite v počítači na Disk Google alebo súbor v Dokumentoch, Tabuľkách, Prezentáciách či Nákresoch.
 2. Na bočnom paneli vpravo kliknite na Kalendár Kalendár.
  • Ak túto možnosť nevidíte, kliknite vpravo dole na Zobraziť Zobraziť bočný panel.
 3. V kalendári kliknite na čas, kedy sa má pridaná udalosť uskutočniť.
 4. Pridajte názov, popis alebo hostí.
 5. Nad možnosťou Pridať hostí kliknite na položku Priložiť.
 6. Kliknite na položku Uložiť.

Vytvorenie poznámky alebo zoznamu

 1. Prejdite v počítači do Gmailu, Kalendára, na Disk Google alebo súbor v Dokumentoch, Tabuľkách či Prezentáciách.
 2. Kliknite vpravo na Keep Keep.
 3. Vyberte si z nasledujúcich možností:
  • Napíšte poznámku.
  • Vytvorte nový zoznam Nový zoznam.
 4. Pridajte požadovaný text.
 5. Kliknite na Hotovo.

Ďalšie informácie o službe Google Keep

Pridanie poznámky z Keepu do dokumentu alebo prezentácie
 1. Otvorte v počítači dokument alebo prezentáciu Google.
 2. Kliknite vpravo na Keep Keep.
 3. Nájdite požadovanú poznámku a potom ju presuňte do dokumentu alebo prezentácie.
Uloženie textu z dokumentu alebo prezentácie ako poznámky
 1. Otvorte v počítači dokument alebo prezentáciu Google.
 2. Zvýraznite text, ktorý chcete pridať ako poznámku.
 3. Kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom vyberte položku Uložiť do Keepu.

Vytvorenie úlohy

 1. Prejdite v počítači do Gmailu, Kalendára, na Disk Google alebo súbor v Dokumentoch, Tabuľkách či Prezentáciách.
 2. Kliknite vpravo na Úlohy Úlohy.
 3. Kliknite na položku Pridať úlohu.
 4. Zadajte úlohu.
 5. Ak chcete pridať podrobnosti alebo termín, kliknite na Upraviť Upraviť.
 6. Po skončení kliknite na Späť Späť.

Tip: Ak chcete zmeniť usporiadanie úloh, kliknite na Viac Viac a potom Moje poradie. Presuňte úlohy.

Ako používať Úlohy Google

Uloženie správy ako úlohy
 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Kliknite vpravo na Úlohy Úlohy.
 3. V doručenej pošte nájdite správu, ktorú chcete uložiť ako úlohu.
 4. Presuňte správu na pravý bočný panel.
Usporiadanie úloh do zoznamov

Rôzne typy úloh, napríklad pracovné a osobné položky, môžete od seba oddeliť.

 1. Prejdite v počítači do Gmailu, Kalendára, na Disk Google alebo súbor v Dokumentoch, Tabuľkách či Prezentáciách.
 2. Kliknite vpravo na Úlohy Úlohy.
 3. Kliknite hore na šípku nadol Rozbaľovacia šípka a potom Vytvoriť nový zoznam.
 4. Zadajte názov zoznamu a kliknite na Hotovo.
 5. Ak chcete prejsť na iný zoznam, kliknite na šípku nadol Rozbaľovacia šípka. Vyberte iný zoznam.

Používanie iných aplikácií s Gmailom

Pridajte si ďalšie nástroje, ktoré chcete používať v Gmaile, ako sú napríklad Asana, Trello, Intuit a Docusign.

Inštalácia doplnkov

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Získať doplnky.
 3. Vyhľadajte a vyberte nástroj, ktorý chcete používať v Gmaile.
 4. Vpravo hore kliknite na Inštalovať a potom Pokračovať.
 5. Vyberte svoj účet a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tip: Ak chcete rýchlo získať doplnky alebo sa k nim chcete dostať, prejdite na pravý bočný panel a kliknite na Pridať Plus.

Odinštalovanie doplnkov

 1. Prejdite v počítači do Gmailu.
 2. Vpravo hore kliknite na Nastavenia Nastavenia a potom Zobraziť všetky nastavenia.
 3. Kliknite na kartu Doplnky.
 4. V sekcii Nainštalované doplnky kliknite na Spravovať.
 5. Kliknite na Viac Viaca potom Odstrániť.