Eksportowanie danych z Google Keep

Swoje dane z Google Keep możesz eksportować i pobierać. Możesz pobrać tylko te dane, które nie zostały usunięte. Możesz tworzyć archiwa, aby przechowywać kopie danych lub korzystać z tych danych w innych usługach. Dowiedz się, jak pobrać swoje dane

Jeśli używasz konta służbowego lub szkolnego, niektóre dane mogą być niedostępne do pobrania. Jeśli jesteś superadministratorem domeny Google, możesz pobrać lub przenieść dane organizacji. Dowiedz się, jak wyeksportować dane G Suite organizacji.

Pobrane elementy obejmują:

  • treść notatek (tekst, pozycje listy);
  • załączniki do notatek (nagrania głosowe, rysunki, obrazy);
  • kolor notatek;
  • stan notatek (przypięte, zarchiwizowane);
  • informacje o osobach współtworzących notatki;
  • listę etykiet notatek utworzonych przez użytkownika.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?