Cách bắt đầu sử dụng chiến dịch khách sạn

Chiến dịch khách sạn cho phép bạn đặt giá thầu và cạnh tranh để đăng quảng cáo cùng với kết quả tìm kiếm khách sạn trên Google Tìm kiếm và Maps (xem ví dụ).

Để tham gia sử dụng chiến dịch khách sạn, bạn phải cung cấp giá và tình trạng phòng thông qua nguồn cấp dữ liệu giá (hoặc làm việc với một đối tác tích hợp hỗ trợ cung cấp giá thay mặt bạn). Phòng khách sạn cũng phải đáp ứng các yêu cầu về trang thông tin.

Do giá khách sạn thay đổi theo quỹ phòng hiện có, bạn nên làm việc với đối tác tích hợp bên thứ ba để tích hợp các nội dung sau với kết quả tìm kiếm trên Google:

  • Danh sách khách sạn, trong đó có tên, địa chỉ và đặc điểm (chẳng hạn như có Wi-Fi, chỗ đỗ xe và xe đưa đón sân bay) của tất cả cơ sở lưu trú mà bạn muốn đăng trên Google
  • Giá khách sạn, trong đó có thông tin về giá và tình trạng phòng của phòng tại khách sạn cho hành trình đã chọn
  • Bạn có thể gửi các mức giá này cho Google bằng cách chọn chế độ phân phối
  • Khách hàng có thể đặt phòng trực tuyến tại cơ sở lưu trú của bạn trên trang đích

Tìm đối tác tích hợp

Các đối tác tích hợp bên thứ ba cung cấp giá và tình trạng phòng của khách sạn cho Google, đồng thời có thể quản lý cả chiến dịch khách sạn của bạn. Nếu bạn chưa uỷ quyền cho đối tác tích hợp, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm một đối tác:

Tìm đối tác tích hợp

Tích hợp trực tiếp

Bạn nên làm việc với một nhà cung cấp dịch vụ tích hợp được uỷ quyền để được hướng dẫn về việc thiết lập kỹ thuật. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tích hợp trực tiếp với Google, hãy xem lại Hướng dẫn giúp bắt đầu giới thiệu khách sạn để kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện để tích hợp trực tiếp với Quảng cáo khách sạn hay không.

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu trò chuyện với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
81426
false