Giới thiệu về chiến dịch khách sạn trong Google Ads

An example of a Hotel ads placesheet

Với chiến dịch khách sạn, bạn có thể đặt giá thầu cho những quảng cáo khách sạn xuất hiện khi khách du lịch tìm thông tin về một khách sạn trên Google Tìm kiếm hoặc Maps. Các quảng cáo này xuất hiện trong một mô-đun đặt phòng khách sạn có thể hiển thị hình ảnh của khách sạn, tiện nghi, giá phòng và đường liên kết để đặt phòng.

Bắt đầu

Vì quảng cáo có tính linh động nên bạn sẽ cần cung cấp hoặc làm việc với một đối tác tích hợp có cung cấp các thông tin sau:
 • Danh sách khách sạn (những khách sạn mà bạn muốn quảng cáo)
 • Mức giá (những mức giá mới nhất của các hành trình)
 • Trang đích (các trang trên trang web của bạn mà người dùng chuyển đến khi nhấp vào quảng cáo của bạn)

Bạn có thể quản lý các mục trên trong tài khoản Hotel Center, và bạn sẽ liên kết tài khoản đó với tài khoản Google Ads để chạy các chiến dịch khách sạn, quản lý ngân sách, chiến dịch, nhóm quảng cáo, nhóm khách sạn, giá thầu và báo cáo. Nếu bạn không có tài khoản Hotel Center, hãy tìm hiểu cách chia sẻ thông tin về cơ sở lưu trú và giá phòng của bạn với Google.

Lợi ích

 • Thu hút những khách du lịch đang tích cực tìm khách sạn ở một khu vực cụ thể. Quảng cáo bao gồm tên công ty, tên khách sạn, mức giá và chú thích bằng văn bản để nêu bật những lợi ích chỉ có khi đặt phòng thông qua trang web của bạn.
 • Điều chỉnh mức giá của khách sạn theo tình trạng phòng của khách sạn và hành trình của khách du lịch.
 • Đưa khách hàng đến trang web để đặt phòng.
 • Bạn chỉ trả tiền cho quảng cáo khi có người đặt phòng khách sạn hoặc khi bạn điều chỉnh giá thầu của mình theo các yếu tố như loại thiết bị, quốc gia của khách du lịch hoặc thời gian lưu trú.

Vị trí quảng cáo của bạn xuất hiện

Sau khi có người tìm thông tin về một khách sạn trên Google Tìm kiếm, Google Maps hoặc YouTube, người đó sẽ thấy một mô-đun tìm kiếm khách sạn cùng với ảnh, tên, giá khách sạn và bản đồ. Khi khách du lịch chọn một khách sạn, họ sẽ thấy mức giá mới nhất và đường liên kết để đặt phòng tại khách sạn đó đối với những ngày và số lượng khách mà họ chọn. Tìm hiểu thêm về các thành phần tạo nên đường liên kết đặt phòng khách sạn

Các quốc gia có thể sử dụng Quảng cáo khách sạn

Quảng cáo khách sạn xuất hiện trên toàn cầu và có thể hiển thị bằng mọi ngôn ngữ cũng như đơn vị tiền tệ chính. Tuy nhiên, một số quốc gia có áp dụng quy định hạn chế. Tìm hiểu thêm về các quy định hạn chế của Google Ads theo quốc gia

Chiến dịch và việc đặt ngân sách

Khi dùng chiến dịch khách sạn, bạn đặt ngân sách cụ thể và có thể tiếp cận khách du lịch dựa vào quốc gia cư trú của họ và thiết bị mà họ đang sử dụng. Trong chiến dịch, các nhóm quảng cáo giúp bạn đặt các hệ số điều chỉnh giá thầu cụ thể dựa trên hành trình của khách du lịch. Tìm hiểu thêm về cách tạo chiến dịch khách sạn

Trong một nhóm quảng cáo, các nhóm khách sạn giúp bạn đặt giá thầu cơ sở cho các khách sạn dựa trên đặc điểm của khách sạn. Tìm hiểu thêm về nhóm khách sạn

Lưu ý: Bạn cũng có thể tạo chiến dịch, đặt giá thầu và quản lý các nhóm khách sạn bằng API Google Ads.

Đặt giá thầu

Khi dùng chiến dịch khách sạn, bạn có thể đặt giá thầu khi có người hoàn tất việc đặt phòng hoặc khi người đó nhấp vào quảng cáo của bạn:

 • Phí hoa hồng (mỗi lượt chuyển đổi): Bạn chỉ trả tiền khi khách du lịch đặt phòng tại khách sạn của bạn, tuỳ vào mô hình thanh toán mà bạn chọn.
 • Phí hoa hồng (mỗi lượt lưu trú): Bạn chỉ phải trả tiền khi khách du lịch đã lưu trú sau khi đặt phòng thông qua quảng cáo khách sạn. Chỉ dành cho một số đối tác chọn lọc.
 • Giá thầu CPC tối đa (cố định hoặc theo phần trăm): Bạn trả tiền khi khách du lịch nhấp vào quảng cáo của bạn. Đối với các chiến lược giá thầu CPC, bạn có thể điều chỉnh giá thầu theo các yếu tố như loại thiết bị, vị trí của khách du lịch, thời gian lưu trú và các yếu tố khác.
 • CPC nâng cao (ECPC): Tự động điều chỉnh giá thầu cho chiến lược đặt giá thầu CPC tối đa.

Tìm hiểu thêm về việc đặt giá thầu cho chiến dịch khách sạn

Việc xếp hạng quảng cáo

Việc xếp hạng quảng cáo do phiên đấu giá quyết định, trong đó, Google xem xét giá thầu của đối tác và chất lượng của quảng cáo. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của quảng cáo bao gồm (nhưng không giới hạn ở) độ chính xác về giá của đối tác và mức độ quảng cáo đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Đường liên kết có liên quan

Nếu bạn cần trợ giúp về đường liên kết đặt phòng, hãy liên hệ với chúng tôi hoặc yêu cầu trò chuyện với một chuyên gia hỗ trợ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
81426