Chính sách về trang đích dành cho đối tác là nhà nghỉ dưỡng cho thuê

Có 2 cách để người dùng truy cập vào trang web của một đối tác:

 • Đường liên kết đặt phòng
 • Đường liên kết trực tiếp

Đường liên kết đặt phòng

Các đường liên kết đặt phòng sẽ xuất hiện khi Google có giá của hành trình mà người dùng yêu cầu. Google sẽ chuyển thông tin này đến đối tác thông qua đường liên kết đặt phòng để tìm trang đích phù hợp với thông tin mà người dùng yêu cầu.

Đích đến hợp lệ của đường liên kết đặt phòng:

 • Các trang về cơ sở lưu trú trên trang web của đối tác có hiển thị ngày và giá mà người dùng yêu cầu
 • Những kết quả tìm kiếm theo danh mục đáp ứng các điều kiện sau đây trên trang web của đối tác:
  • Cơ sở lưu trú mà người dùng chọn là kết quả đầu tiên ở đầu trang và được làm nổi bật bằng một số cách
  • Ngày mà Google cung cấp đã được chọn sẵn trong chế độ xem danh sách và người dùng có thể nhìn thấy giá

Đường liên kết trực tiếp

Các đường liên kết trực tiếp xuất hiện khi đối tác cung cấp cho Google. Theo mặc định, các đường liên kết này không liên kết với bất kỳ ngày nào và liên kết trực tiếp với trang chi tiết của cơ sở lưu trú trên trang web của đối tác. Đường liên kết trực tiếp chỉ xuất hiện khi Google không có giá của cơ sở lưu trú.

Chúng tôi chấp nhận các đích đến sau đây là URL đích đến hợp lệ cho các đường liên kết trực tiếp:

 • Các trang về cơ sở lưu trú trên trang web của đối tác
  • Đối tác nên dùng trang đích không hiển thị ngày, nếu có thể.
  • Nếu không được, đối tác có thể chọn cho người dùng xem ngày mặc định và giá của các ngày đó.
  • Trang đích phải có các thông tin sau (người dùng có thể nhìn thấy hoặc có thể chọn) mà không yêu cầu người dùng phải làm gì khác:

Đối với những đối tác không thể cung cấp một trang riêng về cơ sở lưu trú (chỉ có URL dành riêng cho cơ sở lưu trú), chúng tôi sẽ chấp nhận việc ghim cơ sở lưu trú ở đầu chế độ xem danh sách, miễn là cơ sở lưu trú đó đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Cơ sở lưu trú mà người dùng nhấp vào phải nằm ở đầu trang và được làm nổi bật theo một cách nào đó.
  • Mặc dù không có tiêu chí cụ thể để xác định thế nào là nổi bật, nhưng bạn phải đảm bảo người dùng có thể thấy rõ cơ sở lưu trú mà họ đã chọn.
 • Thẻ được ghim phải có các thông tin sau (người dùng có thể nhìn thấy hoặc có thể chọn) mà không yêu cầu người dùng phải làm gì khác:
  • Tên cơ sở lưu trú
  • Sức chứa
  • Nội dung mô tả
  • Ảnh
  • Bài đánh giá (nếu có)
  • Đường liên kết đặt phòng
  • Các đặc điểm khác nếu có.
 • Người dùng phải nhìn thấy được các đường liên kết đặt phòng (nếu có).
  • Trong trường hợp đường liên kết đặt phòng không tồn tại do thiếu thông tin về tình trạng phòng thì phải có thông báo rõ ràng về việc đó.
 • Thẻ này có thể được thu gọn, tuy nhiên, khi người dùng truy cập vào trang web từ Google thì thẻ phải được mở rộng hoàn toàn
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
81426
false