Yêu cầu về công cụ đặt phòng hoặc trang đích theo thương hiệu

Người dùng mong muốn cơ sở lưu trú và giá mà họ chọn kết quả tìm kiếm trên Google khớp với cơ sở lưu trú và giá xuất hiện trên trang đích của bạn. Các đối tác liên kết thông tin có thể xác định các trang đích cho từng công cụ đặt phòng hoặc thương hiệu để đăng và quảng cáo tình trạng phòng, giá phòng và quỹ phòng trong danh sách cơ sở lưu trú của họ. Việc đăng thông tin chính xác về giá và thông tin mới nhất về việc đặt phòng có thể giúp khách du lịch hoàn tất đặt phòng tại cơ sở lưu trú của bạn.

Yêu cầu

Bước 1: Cập nhật danh sách cơ sở lưu trú

Lưu ý: Tính năng chỉ định thương hiệu không hoạt động trong trường hợp này. Tính năng đó chỉ được dùng để quản lý các biểu tượng.

Thêm thương hiệu vào tệp CSV

  • Thêm một cột mới là "hotel_brand" vào danh sách cơ sở lưu trú.

Thêm thương hiệu vào tệp XML

  1. Cập nhật danh sách cơ sở lưu trú theo những nội dung sau đây:

   <listings ... > 

         <listing> 

         <content> 

         <attributes> 

         <client_attr name="hotel_brand">booking_engine_a</client_attr>

2. Điền thương hiệu khách sạn cho mỗi khách sạn cần thương hiệu đó.

Bước 2: Cập nhật trang đích

Thêm tên thương hiệu phù hợp vào chế độ cài đặt trang đích trong Hotel Center hoặc cập nhật XML của trang đích thích hợp bằng các thông tin sau:

     <Match status="[yes|never]" 

     brand="booking_engine_a" 

     />

Bước 3: Xác minh khách sạn trong chế độ xem trước

  1. Tìm một khách sạn có công cụ đặt phòng/thương hiệu trong Hotel Center và nhấp vào để mở bản xem trước.
  2. Nhập ngày nhận phòng và trả phòng để kiểm tra nhằm đảm bảo URL đó hoạt động đối với một tổ hợp ngày/sức chứa cho trước.
  3. Nếu cần, hãy thử thêm một vài khách sạn khác.

Phương pháp hay nhất

  • Nếu đang sử dụng tính năng so khớp ở cấp thương hiệu thì bạn nên đặt thương hiệu cho tất cả cơ sở lưu trú trong danh sách của mình.
  • Tất cả cơ sở lưu trú trong danh sách của bạn đều phải được liên kết với một trang đích.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
81426
false