Ukrywanie i usuwanie rozmów

Możesz ukryć lub usunąć historię rozmowy na czacie.

  • Ukrycie rozmowy powoduje usunięcie Twojej kopii rozmowy z widoku Hangouts Chat. Rozmowa nie zostanie usunięta z widoku pozostałych uczestników.
  • Usunięcie rozmowy powoduje trwałe usunięcie Twojej kopii historii rozmowy. Rozmowa nie zostanie usunięta z historii pozostałych uczestników.

Rozmowy na czacie, które usuwasz z Hangouts Chat, są też usuwane z klasycznej wersji Hangouts i na odwrót. Rozmowy usunięte wcześniej z klasycznej wersji Hangouts (zanim można było usuwać rozmowy z Hangouts Chat) nie zostaną usunięte z Hangouts Chat.

Ukrywanie rozmowy na czacie

Możesz ukryć rozmowę na czacie – także rozmowę grupową z dwójką lub większą liczbą uczestników – w widoku Hangouts Chat.

  • Po lewej, obok wybranej osoby lub grupy kliknij Więcej Więcej a potem Ukryj rozmowę.
  • Wybierz osobę lub grupę, a następnie u góry kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Ukryj rozmowę.

Jeśli ukryjesz czat, a później ponownie zaczniesz czatować z tą samą osobą lub grupą, historia czatu znów będzie widoczna (jeśli jest włączona).

Usuwanie rozmowy na czacie

Możesz usunąć całą historię rozmowy z wybraną osobą. Nie można usuwać historii rozmów grupowych z dwójką lub większą liczbą uczestników.

  1. Możesz usunąć czat na jeden z dwóch sposobów:
    • Po lewej, obok wybranej osoby kliknij Więcej Więcej a potem Usuń rozmowę.
    • Wybierz osobę, a następnie u góry kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Usuń rozmowę.
  2. Po wyświetleniu komunikatu z potwierdzeniem kliknij Usuń.

Jeśli chcesz usunąć tylko jedną wysłaną wiadomość, zobacz Usuwanie wiadomości.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?