Porównanie pokoju z czatem grupowym

Jeśli chcesz porozmawiać z kilkoma osobami, możesz skorzystać z pokoju lub czatu grupowego. W tym artykule opisano różnice między tymi funkcjami, co pomoże Ci zdecydować, której z nich użyć.

  Czaty grupowe Pokoje
Kto może czatować Po rozpoczęciu czatu nie można dodawać ani usuwać uczestników Można w każdej chwili dodawać i usuwać uczestników
Rozmowy Jedna rozmowa bez podziału na wątki Wiele rozmów podzielonych na wątki
Historia wiadomości Jeśli pozwalają na to ustawienia administratora, historię można wyłączyć (wiadomości będą usuwane po 24 godzinach) lub włączyć (wiadomości będą objęte zasadami przechowywania skonfigurowanymi w organizacji) Historia wiadomości jest włączona, a wiadomości są przechowywane zgodnie z zasadami organizacji
Nazwa Lista imion uczestników, np. „Bartek, Anna, Róża” Twórca pokoju wybiera nazwę, np. „Czat marketingowy”
Powiadomienia Użytkownicy są powiadamiani o każdej wiadomości Użytkownicy są powiadamiani o wiadomościach w rozmowach, w których uczestniczą, lub gdy ktoś o nich @wspomni
Opuszczanie rozmowy Użytkownicy nie mogą opuścić czatu, ale mogą go ukryć na pasku bocznym Użytkownicy mogą opuszczać pokoje i ponownie do nich dołączać
Wiele rozmów z tymi samymi użytkownikami Nie można utworzyć dwóch czatów grupowych z tą samą grupą osób Można utworzyć wiele pokoi z tą samą grupą osób
Boty Nie można dodawać botów Każdy może dodać bota

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?