Korzystanie z bota @meet

W Hangouts Chat możesz używać bota @meet do obsługiwania żądań planowania, modyfikowania i anulowania spotkań, a także do sprawdzania harmonogramu. Wystarczy wysłać do bota @meet wiadomość na czacie, na przykład „help” (pomoc), aby uzyskać potrzebne informacje.

Używanie bota @meet w pokojach

W odróżnieniu od zwykłych wiadomości na czacie, każde polecenie wysyłane do bota @meet w pokoju musi zawierać wzmiankę o nim (nawet odpowiedzi na pytania od bota związane z planowaniem wydarzeń). Jest to potwierdzenie, że chcesz wysłać daną wiadomość do bota, a nie do innych osób w pokoju.

Jeśli zaczniesz planować spotkanie w pokoju przy użyciu bota @meet, inne osoby w tym pokoju zobaczą Twoje polecenia i będą mogły modyfikować, a nawet anulować spotkanie przy użyciu odpowiedzi do bota @meet.

Jeśli jesteś w pokoju i poprosisz bota @meet o utworzenie spotkania, to inne osoby w tym pokoju zostaną dodane do spotkania jako uczestnicy, chyba że określisz inaczej.

Uwaga: niektóre funkcje bota @meet działają na czacie, ale nie w pokojach. W szczególności możesz używać bota @meet w pokoju do planowania spotkania, ale nie możesz wykonywać innych czynności związanych z kalendarzem, takich jak pytanie o plan dnia.

Wysyłanie wiadomości na czacie do bota @meet

Możesz dodać bota do listy botów w Hangouts Chat i wysyłać mu wiadomości na czacie.

 1. Kliknij Szukaj osób, pokojów i botów.
 2. Wpisz meet, a następnie wybierz bota z listy sugestii.
 3. Wpisz wiadomość i kliknij Wyślij Wyślij.

Przykłady użycia bota @meet

Planowanie spotkania (z uwzględnieniem nazwy, daty i godziny, czasu trwania, uczestników)

 • Schedule a meeting with Kasia tomorrow at 3pm (Zaplanuj spotkanie z Kasią jutro o 15:00)
 • Schedule a meeting with kasia@twoja-domena.com (Zaplanuj spotkanie z kasia@twoja-domena.com)
 • Find 45 minutes with Kasia next week, title it „1:1” (Znajdź 45 minut na spotkanie z Kasią w przyszłym tygodniu, nazwij je „Rozmowa 1 na 1”)

Modyfikowanie zaplanowanego spotkania 

 • Move this meeting to tomorrow (Przenieś to spotkanie na jutro)
 • Rename this meeting to „Team planning session” (Zmień nazwę tego spotkania na „Sesja planowania zespołowego”)

Zmiana terminu spotkania lub anulowanie go – przykłady:

 • Reschedule my meeting with Kasia (Zmień termin mojego spotkania z Kasią)
 • Cancel my meeting with Kasia (Anuluj moje spotkanie z Kasią)

Przeszukiwanie harmonogramu – przykłady:

 • What is my schedule tomorrow? (Jaki mam jutro harmonogram?)
 • Do I have meetings on Monday? (Czy mam jakieś spotkania w poniedziałek?)
 • Am I free tomorrow afternoon? (Czy jutrzejsze popołudnie mam wolne?)
 • What meetings do I have next week? (Jakie spotkania mam w przyszłym tygodniu?)

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?