Rozpoczynanie nowego wątku rozmowy

Dzięki wątkom rozmów w Hangouts Chat możesz omawiać w pokoju różne tematy.

  1. Wybierz pokój z listy po lewej.
  2. Na dole kliknij Nowy wątek w pokoju nazwa_pokoju .
  3. Wpisz treść wiadomości i naciśnij Return.

Wskazówka: jeśli pojawią się nowe wiadomości, kliknij Nowe wiadomości, aby wyświetlić je na dole.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?