Dodawanie osób i botów do pokoju oraz usuwanie ich z niego

Aby dodać osoby lub boty do pokoju w Hangouts Chat, możesz je zaprosić lub użyć wzmianki.

Zapraszanie osób i botów do pokoju

 1. Otwórz Hangouts Chat.
 2. Wybierz pokój.
 3. U góry kliknij nazwę pokoju i wybierz Dodaj osoby i boty.
 4. Wpisz adres e-mail lub nazwę osoby, grupy bądź bota albo wybierz jedną z sugestii.
  Sugestie obejmują wszystkich użytkowników w organizacji, nawet jeśli nie mają Hangouts Chat.
 5. Aby powiadomić osoby, które dodajesz, zaznacz pole Powiadom innych e-mailem.
 6. Kliknij Wyślij.

Dodawanie osoby do pokoju

Osobę możesz dodać do rozmowy w pokoju za pomocą wzmianki.

 1. Wpisz @ i adres e-mail osoby, na przykład @jankowalski.
 2. Wybierz osobę i kliknij Wyślij Wyślij.

Wyświetlanie listy osób w pokoju

 1. Wybierz pokój.
 2. U góry kliknij nazwę pokoju i wybierzWyświetl użytkowników.
 3. (Opcjonalnie) Aby dodać osoby do pokoju, kliknij Dodaj Dodaj.

Usuwanie osób z pokoju

Możesz usuwać użytkowników z utworzonych przez siebie pokojów. Usunięta osoba utraci dostęp do pokoju i historii rozmów.

 1. Wybierz pokój.
 2. U góry kliknij nazwę pokoju i wybierzWyświetl użytkowników.
 3. Obok osoby, którą chcesz usunąć, kliknij Więcej Więcej a potem Usuń z pokoju.

@wzmianka

Jeśli wspomnisz o kimś w rozmowie (np. @kasia), ta osoba zostanie natychmiast dodana do pokoju. Dzięki temu może ona brać udział w dyskusji, dany pokój zostanie dodany do jej listy pokoi oraz będzie ona otrzymywać związane z nim powiadomienia.

Zapraszanie innych do pokoju

Jeśli zaprosisz kogoś do pokoju, ta osoba zostanie natychmiast do niego dodana (podobnie jak w przypadku @wzmianki).

Możesz jednocześnie dodać wszystkich członków grupy dyskusyjnej Google przez wysłanie zaproszenia na jej adres e-mail. Gdy zaprosisz grupę dyskusyjną, każdy jej członek może samodzielnie dołączyć do pokoju i go opuścić. Członkowie grupy mogą wyświetlić podgląd pokoju, zanim do niego dołączą.

Zaproszenia dla grup zawierających mniej niż 100 użytkowników są wysyłane natychmiast. Gdy rozwiniesz Przeglądaj pokoje w panelu po lewej, zobaczysz nowy wskaźnik obok pokoju.

Tworzenie pokoi publicznych

Aby utworzyć pokój, który będzie mogła znaleźć każda osoba z organizacji, administratorzy G Suite mogą utworzyć grupę obejmującą całą organizację.

Mogą na przykład dodać grupę o nazwie wszyscy@twoja_firma.com do pokoju w Hangouts Chat.

Ograniczenia związane z zapraszaniem grup

 • Obecnie możesz rozmawiać na czacie tylko z osobami z Twojej domeny.
 • Nie możesz dodawać osób do czatu grupowego ani ich z niego usuwać.
 • Jeśli użytkownik dołączy do pokoju, korzystając z zaproszenia grupy dyskusyjnej Google, a następnie zostanie z niej usunięty, nadal będzie miał dostęp do tego pokoju.
 • Jeśli wyślesz zaproszenie do grupy zawierającej więcej niż 1000 użytkowników, to nowy wskaźnik pojawi się obok nazwy pokoju w ciągu 24 godzin.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?