Tworzenie pokoju

Utwórz pokój w Hangouts Chat, aby prowadzić rozmowy, których uczestnicy będą mogli opuszczać pokój i z powrotem do niego wracać. Pokoje zwykle są używane do długich rozmów.

  1. Otwórz Hangouts Chat.
  2. W lewym górnym rogu kliknij Szukaj osób, pokojów i botów.
  3. Kliknij Utwórz pokój.
  4. Wpisz nazwę i kliknij Utwórz.
  5. Kliknij Dodaj osoby i boty.
  6. Wpisz adres e-mail lub nazwę użytkownika, grupy bądź bota albo wybierz jedną z sugestii. Sugestie obejmują wszystkich użytkowników w organizacji, nawet jeśli nie mają Hangouts Chat. Powtórz tę czynność dla każdego zaproszenia, które chcesz wysłać.
  7. Kliknij Wyślij.
  8. Kliknij Nowy wątek w pokoju nazwa_pokoju, aby rozpocząć nową rozmowę w danym pokoju.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?