Używanie ułatwień dostępu w Hangouts Chat

 Z Hangouts Chat możesz korzystać za pomocą czytnika ekranu lub skrótów klawiszowych. Możesz na przykład wysłać wiadomość na czacie, utworzyć pokój lub dołączyć do niego albo odpowiedzieć na wiadomość czy rozmowę.

Używanie czytnika ekranu

Na komputerze Hangouts Chat najlepiej działa z następującymi przeglądarkami i czytnikami ekranu:

 • ChromeVox – aby używać Hangouts Chat z ChromeVox w systemie operacyjnym Chrome, nie musisz konfigurować żadnych dodatkowych ustawień.
 • NVDA – zalecamy używanie przeglądarki Mozilla® Firefox®. Aby uzyskać najlepsze wyniki, przełącz NVDA w tryb formularza.
 • JAWS – zalecamy używanie przeglądarki Firefox wraz z najnowszą wersją JAWS. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, czytnik ekranu JAWS powinien znajdować się w trybie formularzy lub należy wyłączyć kursor wirtualny.
 • VoiceOver – zalecamy używanie przeglądarki Chrome. Jeśli używasz Apple® Safari® zamiast Chrome, przejdź do ustawień zaawansowanych i włącz opcję Klawisz Tab uaktywnia kolejno wszystkie elementy strony. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, wyłącz funkcję VoiceOver Quick Nav.

Zapoznaj się z dokumentacją wydawców, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje i instrukcje (wraz ze skrótami) dotyczące różnych zalecanych czytników ekranu.

Używanie skrótów klawiszowych w Hangouts Chat

Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiszowych używanych w Hangouts Chat, naciśnij ? (Shift+/).

Poruszanie się po Hangouts Chat 

 • Przy użyciu strzałek w górę i w dół zaznacz odpowiedni czat lub pokój, a następnie naciśnij Enter, aby go otworzyć.
 • Domyślnie pole wiadomości lub rozmowy jest zaznaczone. W celu przeczytania wiadomości na czacie lub w pokoju najpierw naciśnij Esc, aby wyjść z pola, a następnie używaj strzałki w górę do przechodzenia między wiadomościami.
 • Pokoje mają dwa poziomy:
  • Poziom 1 to lista rozmów.  
  • Poziom 2 to wiadomości w rozmowie. Strzałki w górę i w dół służą do poruszania się w obrębie poziomu, a strzałki w lewo i w prawo do zmieniania poziomu.

Wysyłanie wiadomości na czacie

 1. W systemach operacyjnych Chrome i Microsoft® Windows® naciśnij Ctrl + P. W systemie operacyjnym Apple® macOS® naciśnij  + P.
 2. Wpisz nazwę użytkownika lub przy użyciu strzałek w górę i w dół zaznacz odpowiednią pozycję na liście sugestii, a następnie naciśnij Enter.
 3. Wpisz wiadomość i naciśnij Enter albo naciskaj Tab tak długo, aż zaznaczysz opcję Wyślij Wyślij, a następnie naciśnij Enter.

Tworzenie i znajdowanie pokoju 

 1. W systemach operacyjnych Chrome i Windows naciśnij Ctrl + O. W systemie operacyjnym macOS naciśnij  + O.
 2. Jeśli chcesz utworzyć nowy pokój, wpisz nazwę i naciśnij Enter.
 3. Jeśli chcesz znaleźć pokój i do niego dołączyć, przy użyciu strzałek w górę i w dół przejdź do niego na liście pokojów, naciśnij Tab, aby zaznaczyć opcję + lub Otwórz, a następnie naciśnij Enter.

Rozpoczynanie nowej rozmowy lub wysyłanie nowej wiadomości w pokoju

 1. W systemach operacyjnych Chrome i Windows naciśnij Ctrl+S. W systemie operacyjnym macOS naciśnij +S.
 2. Pojawi się okno nowej rozmowy lub wiadomości.
 3. Wpisz wiadomość i naciśnij Enter.

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?