Rakenduste Hangouts ja Hangouts Chat kasutuseeskirjad

Meie eeskirjad mängivad olulist rolli kasutajatele positiivse kogemuse tagamisel. Järgige neid eeskirju, kui kasutate teenuseid Hangouts ja Hangouts Chat (ühiselt „Hangouts”). Vaadake eeskirjad aeg-ajalt üle, kuna need võivad muutuda. Lisateabe saamiseks vaadake ka Google’i teenusetingimusi.

Rämpspost ja äriline kasutus

Ärge saatke rämpsposti, suurt hulka ärilise sisuga sõnumeid või automaatsõnumeid ega hõlbustage nende saatmist. Sama kehtib ka kõnede kohta. Rämpsposti hulka kuulub muu hulgas soovimatu reklaamsisu ja soovimatud või massilised annetuste palumised. Ärge tehke kõnesid, mis rikuvad soovimatuid telefonimüügikõnesid keelavaid seadusi (nt helistamist piiravad seadused).

Lisateave selle kohta, kuidas Google rämpspostiga võitleb või kuidas kasutajaid Hanoutsis blokeerida.

Pettus, andmepüük ja muud petturlikud kasutusviisid

Ärge kasutage Hangoutsi andmepüügiks. Hoiduge delikaatsete andmete (sealhulgas paroolid, finantsandmed ja isikukoodid) nõudmisest või kogumisest. Ärge kasutage Hangoutsi teiste kasutajate meelitamiseks, eksitamiseks ega petmiseks, et nad valedel alustel teiega oma teavet jagaksid.

Ärge esinege kellegi teisena ega esitage muul viisil ennast või Hangoutsi sõnumi või telefonikõne allikat vääralt.

Pahavara

Me ei luba edastada pahavara, viirusi, destruktiivset koodi või midagi muud sellist, mis võib kahjustada võrkude, serverite või muude Google’i või teiste infrastruktuuride tööd või häirida seda.

Laste ohutus

Ärge kasutage Hangoutsi viisil, mis kasutab lapsi ära. See hõlmab laste seksuaalse väärkohtlemise kujutamist ja sisu, milles kujutatakse lapsi seksuaalsel viisil. Google'il on sellise sisu suhtes nulltolerants. Kui saame teate sellise sisu kohta, teavitame sellest seaduse alusel riiklikku kadunud ja ärakasutatud laste keskust. Võime ka kasutusele võtta distsiplinaarmeetmed, sh seotud isikute Google’i konto sulgeda.

See hõlmab ka laste seksuaalset ahvatlemist. Selle all mõeldakse igat tegevust, mida kasutatakse lapsega sideme loomiseks, et tekitada usaldus ja muuta laps vastuvõtlikumaks seksuaalsele kuritarvitamisele, inimkaubandusele või muule ärakasutamisele.

Kui arvate, et last ahistatakse, kasutatakse ära või ta on langenud inimkaubanduse ohvriks, või arvate, et ta on sellises ohus, võtke kohe ühendust oma kohaliku õiguskaitseasutusega.

Kui olete õiguskaitseasutusele juba kaebuse esitanud ja vajate ikka abi või kui arvate, et last üritatakse Hangoutsis seksuaalselt ahvatleda või see on juba juhtunud, võite Google’it sellisest käitumisest teavitada. Pidage meeles, et võite Hangoutsis alati blokeerida iga isiku, kellega te suhelda ei soovi.

Ahistamine

Ärge kasutage Hangoutsi teiste ahistamiseks, hirmutamiseks ega ähvardamiseks. Ärge julgustage ka teisi niimoodi käituma.

Isiklik ja konfidentsiaalne teave

Ärge levitage ilma loata teiste inimeste isiklikku ega konfidentsiaalset teavet, näiteks krediitkaardinumbreid, isikukoode ega kontode paroole.

Seadusevastane tegevus

Ärge kasutage Hangoutsi ebaseaduslikuks tegevuseks ega selle toetamiseks ja korraldamiseks.

Eeskirjade jõustamine

Google võib keelata kontod, mis neid eeskirju rikuvad. Kui teie konto keelatakse ja usute, et seda tehti ekslikult, järgige sellel lehel olevaid juhiseid.

Teenuste Hangoutsi kutsed, avalikult jagatud Hangouts ja Hangouts on Air lisatingimused
Google’i sotsiaalsed ja jagamiseks mõeldud tooted ning teenused võimaldavad erineva taustaga inimestel vestlusi alustada, kogemusi jagada, projektide puhul koostööd teha ja uusi kogukondi luua. Meie eeskirjad mängivad olulist rolli Hangoutsis kasutajatele positiivse kogemuse tagamisel. Järgige neid eeskirju, kui:
 • saadate Hangoutsi kutseid,
 • kasutate teenust avalikult jagatud Hangouts või Hangouts on Air.

Sõltume sellise sisu tuvastamisel, mis võib meie eeskirju rikkuda, suuresti kasutajate abist. Kui meid teavitatakse võimalikust eeskirjade rikkumisest, võime sisu üle vaadata ja rakendada vajalikke meetmeid, sh juurdepääsu piiramine sisule, sisu eemaldamine, sisu printimisest keeldumine ning kasutaja juurdepääsu piiramine Google’i toodetele või selle peatamine. Pange tähele, et võime teha nende eeskirjade puhul erandeid kunstilistel, hariduslikel või dokumentaalsetel kaalutlustel või juhul, kui meetmete mitterakendamisest on avalikkusele muud olulist kasu.

Muudame aeg-ajalt neid eeskirju, seega külastage seda lehte uuenduste nägemiseks.

 1. Vaenu õhutamine
  Meie tooted on väljendusvabaduse platvormid, kuid me ei luba vaenu õhutamist. Vaenu õhutamine on sisu, millega propageeritakse või lubatakse vägivalda või mille peamine eesmärk on viha õhutamine üksikisiku või grupi vastu rassi, etnilise päritolu, usutunnistuse, puude, vanuse, rahvuse, veteranistaatuse, seksuaalse sättumuse, soo, soolise identiteedi või muu tunnuse alusel, mida seostatakse süsteemse diskrimineerimise või marginaliseerimisega.

 2. Seksuaalselt vulgaarne materjal
  Ärge levitage seksuaalselt vulgaarset või pornograafilist sisu. Ärge suunake liiklust äriotstarbelistele pornograafiasaitidele.

  Lubatud on nii alastuse naturalistlik ja tõene kujutamine (nt pilt imetavast emast) kui ka selle kujutamine selgelt hariduslikul, teaduslikul või kunstilisel eesmärgil.

  Pange tähele, et teie Google+ profiilifoto ei tohi sisaldada täiskasvanutele mõeldud või solvavat sisu. Näiteks ärge kasutage lähivaates fotot inimese tuharatest või dekolteest.

 3. Vägivald 
  Jagada ei tohi vägivaldset või verist sisu, mis on mõeldud peamiselt šokeerimiseks või sensatsiooni tekitamiseks või mis on põhjendamatu. Vägivaldse sisu postitamisel uudistes või dokumentaalses, teaduslikus või kunstilises kontekstis pidage meeles lisada piisavalt teavet, et inimesed mõistaksid, millega on tegemist. Mõnel juhul võib sisu olla nii vägivaldne või šokeeriv, et mis tahes ulatuses kontekst ei võimalda seda meie platvormidel hoida. Samuti ei tohi avaldada sisu, mis õhutab vägivallaakte sooritama.

 4. Reguleeritud kaubad ja teenused
  Meie teenused võimaldavad arutleda paljudel teemadel, kuid me ei luba sisu, mis hõlbustab reguleeritud toodete ja teenuste müüki, sh alkohol, hasartmängud, ravimid ja heakskiiduta toidulisandid, tubakas, ilutulestikutooted, relvad või tervise-/meditsiiniseadmed.

 5. Kellegi teisena esinemine ja valeandmete esitamine
  Ärge kasutage Hangoutsi selleks, et kasutajaid petta, eksitada või segadusse ajada, esinedes mõne teise isiku või organisatsioonina, keda te ei esinda, või varjates oma identiteeti või peamist eesmärki. See hõlmab sisu suunamist poliitika, sotsiaalsete probleemide või avalikkust puudutavatel teemadel kasutajatele väljaspool teie riiki, kui te valetate oma päritoluriigi kohta või varjate tahtlikult seda või muid tähtsaid üksikasju enda kohta. Me ei väida, et keelatud on paroodia või satiiri avaldamine või pseudonüümi/kirjanikunime kasutamine, vaid tähtis on vältida sisu, mis eksitab tõenäoliselt lugejaid seoses teie tegeliku identiteediga.

 6. Mitme konto kasutamine
  Ärge looge ega kasutage mitut kontot, et eirata meie eeskirju või blokeeringuid või vältida muul moel teie kontole seatud piiranguid. Näiteks kui mõni kasutaja on teid blokeerinud, ärge looge sarnase tegevuse jätkamiseks asenduskontot.

Lisatingimused Hangouts on Airi jaoks

OLULINE. Teie vastutate kogu teenuse Hangouts On Air sisu eest, mille te algatate.

Teie vastutate, et kogu teie algatatud Hangout On Airis olev sisu, sealhulgas teiste teiega Hangoutis liituvate osalejate edastatav sisu, järgib seda lepingut. Valige hoolikalt osalejaid, kelle soovite sellesse Hangouti kutsuda, ja vajaduse korral kasutage blokeerimisfunktsiooni , et kellegi teise osalemist teie Hangoutis takistada.

Google pakub teile funktsiooni kasutamiseks prooviperioodi, mis võimaldab teenuste Google+ ja YouTube vahendusel Hangoute otse voogesitada („otseedastussisu”). Otseedastussisu salvestatakse ja laaditakse Hangouti lõpus hilisemaks vaatamiseks automaatselt üles teie YouTube'i kontole („arhiveeritud sisu”). Arhiveeritud sisu asendab kohe otseedastussisu, seega saavad kõik, kellega on otseedastussisu jagatud, vaadata ka arhiveeritud sisu.

Teenust Hangouts On Air („teenus”) kasutades nõustute järgima Google’i teenusetingimusi, rakenduste Hangouts ja Hangouts Chat kasutuseeskirju, kaasa arvatud teenuste Hangoutsi kutsed, avalikult jagatud Hangouts ja Hangouts on Air lisatingimusi, privaatsuseeskirju, YouTube’i teenusetingimusi, peale selle ka neid täiendavaid nõudeid ja tingimusi („leping”). Tähtis on, et te kõiki neid dokumente loeksite, kuna need moodustavad teie ja Google'i vahelise juriidilise lepingu, mille peate teenuse kasutamisel aluseks võtma.

Otseedastussisu

Teenust kasutades annate Google'ile õiguse ja litsentsi otseedastussisu hostimiseks, vahemällu salvestamiseks, marsruutimiseks, edastamiseks, talletamiseks, kopeerimiseks, muutmiseks (piiratud määral, mis on teenuse läbiviimiseks ja opereerimiseks tehniliselt vajalik), voogesitamiseks, avalikuks esitamiseks, avalikkuse teavitamiseks sellest, näitamiseks, ümbervormindamiseks, väljavõtete tegemiseks, analüüsimiseks, selle põhjal algoritmide loomiseks või selle teisiti rakendamiseks, kasutamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks üle maailma (see hõlmab teie või teiste osalejate Hangoutis edastatavat sisu, sealhulgas helisalvestised ja kohaldatavusel viimastes sisalduvad muusikateosed). Nõustute, et see litsents sisaldab Google'i õigust teha selline otseedastussisu kättesaadavaks teistele ettevõtetele, organisatsioonidele või üksikisikutele, kellega Google'il on suhted ühiselt teenuste pakkumiseks, ning kasutada sellist otseedastussisu seoses nende teenuste pakkumisega. Kinnitate ja tagate Google'ile, et teil on kõik selle litsentsi andmiseks vajalikud õigused ja volitused.

Teie vastutus on hankida (i) kõik vajalikud õigused, litsentsid, nõusolekud ja load, sealhulgas (ilma piiranguta) maksed salvestise esitajatele, muusika avaldajatele, kirjanikele, näitlejatele, produtsentidele, plaadifirmadele ja muudele kasutustasu saajatele seoses otseedastussisu Google'i-poolse kasutamise ja rakendamisega, ning (ii) litsentsid avalikuks esitamiseks, sünkroonimiseks, avalikkuse teavitamiseks ning kättesaadavaks tegemiseks üle maailma, ükskõik kas neid litsentse reguleerib kohalik tasude kogumise ühing või mitte. Nõustute vastama kõigile otseedastussisu (sh teie või mis tahes teise Hangouti osaleja edastatud sisu) voogesitust puudutavatele kogu maailmas kohalduvatele seadustele, määrustele ja eeskirjadele.

Arhiveeritud sisu

Arhiveeritud sisu automaatset üleslaadimist teie YouTube'i kontole reguleerivad YouTube'i teenusetingimused ning te nõustute, et arhiveeritud sisu (mis sisaldab teie või teiste Hangoutis osalejate pakutavat sisu) moodustab nimetatud teenusetingimuste raames teie poolt YouTube'i teenusesse edastatud „sisu”. Nõustute määrani, mille ulatuses teil on Google'iga olemasolev YouTube'i puudutav sisu litsentsileping, sisu hostimisteenuste leping või helisalvestiste ja audiovisuaalsete materjalide leping („YouTube'i lepingud”), et arhiveeritud sisu moodustab vastavalt YouTube'i lepingutele „pakkujasisu” ning seda reguleerivad nende lepingute tingimused.

Arhiveeritud sisu peab YouTube'i kogukonna eeskirjadest kinni pidama.

Telefonidele helistamise funktsiooni täiendavad nõuded ja tingimused

Teenuses Hangouts („teenus”) funktsiooni „Helista telefonile” kasutades nõustute järgima Google’i teenusetingimusi, teenuste Hangouts ja Hangouts Chat kasutuseeskirju, Google’i privaatsuseeskirju, peale selle ka neid täiendavaid nõudeid ja tingimusi (ühiselt „teenusetingimused”). Tähtis on, et te kõiki neid dokumente loeksite, kuna need moodustavad teie ja Google'i vahelise juriidilise lepingu, mille peate teenuse kasutamisel aluseks võtma.

Helistaja ID

Kui teil on ühendatud Google Voice’i konto, millel on Google Voice’i number, näeb kõne vastuvõtja seda helistaja ID-na. Kui te pole Google Voice’i numbrit seadistanud, kuvatakse kõne vastuvõtjale üldine number või sõna „tundmatu”.

Hädaabikõned

Mõistate ja nõustute, et teenusega ei ole võimalik teha ega võtta vastu hädaabikõnesid.

Google'i omandiõigused

Google ei paku helistamisvõimalust või ühendust kõigi telefoninumbrite puhul. Numbrid, mis ei ole toetatud, võivad hõlmata Google’i äranägemisel kindlaid geograafilisi asukohti, spetsiaalseid teenusenumbreid, satelliittelefoniteenuseid ja muid kõneedastusteenuseid, kuid ei ole nendega piiratud.

Kõnekrediit

Kasutajad saavad osta teenuses kasutamiseks ettemakstud krediiti. Google'il pole kohustust pakkuda selliste ettemaksete ostuhinna hüvitisi ega tagasimakseid. Kõneaega arvestatakse minutilise täpsusega. Ettemakstud krediidi eest esitatakse arve ostmise ajal.

Kui seadus seda ei keela, aegub väljuvate kõnede jaoks ostetud kõnekrediit kuus kuud pärast viimast kasutamiskuupäeva ning seda võidakse mitte üle kanda.

Kõnekrediiti saab kasutada kõnede tegemiseks teenuse kaudu ja/või kõnede tegemiseks, kasutades Google Voice’i.

Üldine

Kõnesid edastatakse ning pakutakse eri reguleeritud ja litsentsitud partnerite kaudu. Teenust pakub Google Dialer, Inc., ettevõtte Google Inc. tütarettevõte.