Kui kasutate Google Chati, külastage Google Chati abikeskust.

Klassikalise Hangoutsi kasutusreeglid

Meie eeskirjad mängivad kasutajatele positiivse kogemuse tagamisel olulist rolli. Järgige Hangoutsi ja Google Chati kasutamisel neid eeskirju. Vaadake eeskirjad aeg-ajalt üle, kuna need võivad muutuda. Lisateabe saamiseks vaadake ka Google’i teenusetingimusi.

Rämpspost ja äriline kasutus

Ärge saatke rämpsposti, suurt hulka ärilise sisuga sõnumeid või automaatsõnumeid ega hõlbustage nende saatmist. Sama kehtib ka kõnede kohta. Rämpsposti hulka kuulub muu hulgas soovimatu reklaamsisu ja soovimatud või massilised annetuste palumised. Ärge tehke kõnesid, mis rikuvad soovimatuid telefonimüügikõnesid keelavaid seadusi (nt helistamist piiravad seadused).

Vaadake lisateavet, kuidas Google rämpspostiga võitleb ja kuidas Hangoutsis kasutajaid blokeerida.

Pettus, andmepüük ja muud petturlikud kasutusviisid

Ärge kasutage Hangoutsi andmepüügiks. Hoiduge delikaatsete andmete (sealhulgas paroolid, finantsandmed ja isikukoodid) nõudmisest või kogumisest. Ärge kasutage Hangoutsi teiste kasutajate meelitamiseks, eksitamiseks ega petmiseks, et nad valedel alustel teiega oma teavet jagaksid.

Ärge esinege kellegi teisena ega esitage muul viisil ennast või Hangoutsi sõnumi või telefonikõne allikat vääralt.

Pahavara

Me ei luba edastada pahavara, viirusi, trooja hobuseid, rikutud faile, destruktiivset koodi ega midagi muud sellist, mis võib võrkude, serverite või muude Google’i või teiste infrastruktuuride tööd kahjustada või häirida.

Lasteohutus

Ärge kasutage Hangoutsi viisil, mis kasutab lapsi ära. See hõlmab laste seksuaalse väärkohtlemise kujutamist ja sisu, milles kujutatakse lapsi seksuaalsel viisil. Google'il on sellise sisu suhtes nulltolerants. Kui saame teate sellise sisu kohta, teavitame sellest seaduse alusel riiklikku kadunud ja ärakasutatud laste keskust. Võime ka kasutusele võtta distsiplinaarmeetmed, sh seotud isikute Google’i konto sulgeda.

See hõlmab ka laste seksuaalset ahvatlemist. Selle all mõeldakse igat tegevust, mida kasutatakse lapsega sideme loomiseks, et tekitada usaldus ja muuta laps vastuvõtlikumaks seksuaalsele kuritarvitamisele, inimkaubandusele või muule ärakasutamisele.

Kui arvate, et last ahistatakse, kasutatakse ära või ta on langenud inimkaubanduse ohvriks, või arvate, et ta on sellises ohus, võtke kohe ühendust kohaliku õiguskaitseasutusega.

Kui olete õiguskaitseasutusele juba kaebuse esitanud ja vajate ikka abi või kui arvate, et last üritatakse Hangoutsis pahatahtlikult ahvatleda või see on juba juhtunud, võite Google'it sellisest käitumisest teavitada. Pidage meeles, et saate Hangoutsis alati blokeerida iga isiku, kellega te suhelda ei soovi.

Ahistamine

Ärge kasutage Hangoutsi teiste ahistamiseks, hirmutamiseks ega ähvardamiseks. Ärge julgustage ka teisi niimoodi käituma.

Isiklik ja konfidentsiaalne teave

Ärge levitage ilma loata teiste inimeste isiklikku ega konfidentsiaalset teavet, näiteks krediitkaardinumbreid, isikukoode ega kontode paroole.

Ebaseaduslik tegevus

Ärge kasutage Hangoutsi ebaseaduslikuks tegevuseks ega selle toetamiseks ja korraldamiseks.

Eeskirjade jõustamine

Google võib keelata kontod, mis neid eeskirju rikuvad. Kui teie konto keelatakse ja usute, et seda tehti ekslikult, järgige neid juhiseid oma Google'i konto taastamise taotlemise kohta.

Teenuste Hangoutsi kutsed ja avalikult jagatud Hangouts lisatingimused

Google’i sotsiaalsed ja jagamiseks mõeldud tooted ning teenused võimaldavad erineva taustaga inimestel vestlusi alustada, kogemusi jagada, projektide puhul koostööd teha ja uusi kogukondi luua. Meie eeskirjad mängivad olulist rolli Hangoutsis kasutajatele positiivse kogemuse tagamisel. Järgige neid eeskirju, kui:
 • saadate Hangoutsi kutseid,
 • osalete teenuses avalikult jagatud Hangouts või Hangouts on Air.

Sõltume sellise sisu tuvastamisel, mis võib meie eeskirju rikkuda, suuresti kasutajate abist. Kui meid teavitatakse võimalikust eeskirjade rikkumisest, võime sisu üle vaadata ja rakendada vajalikke meetmeid, sh juurdepääsu piiramine sisule, sisu eemaldamine, sisu printimisest keeldumine ning kasutaja juurdepääsu piiramine Google’i toodetele või selle peatamine. Pange tähele, et võime teha nende eeskirjade puhul erandeid kunstilistel, hariduslikel või dokumentaalsetel kaalutlustel või juhul, kui meetmete mitterakendamisest on avalikkusele muud olulist kasu.

Muudame aeg-ajalt neid eeskirju, seega külastage seda lehte uuenduste nägemiseks.

 1. Vaenu õhutamine
  Meie tooted on väljendusvabaduse platvormid, kuid me ei luba vaenu õhutamist. Vaenu õhutamine on sisu, millega propageeritakse või lubatakse vägivalda või mille peamine eesmärk on viha õhutamine üksikisiku või grupi vastu rassi, etnilise päritolu, usutunnistuse, puude, vanuse, rahvuse, veteranistaatuse, seksuaalse sättumuse, soo, soolise identiteedi või muu tunnuse alusel, mida seostatakse süsteemse diskrimineerimise või marginaliseerimisega.

 2. Seksuaalselt vulgaarne materjal
  Ärge levitage seksuaalselt vulgaarset või pornograafilist sisu. Ärge suunake liiklust äriotstarbelistele pornograafiasaitidele.

  Lubatud on nii alastuse naturalistlik ja tõene kujutamine (nt pilt imetavast emast) kui ka selle kujutamine selgelt hariduslikul, teaduslikul või kunstilisel eesmärgil.

  Pange tähele, et teie Google+ profiilifoto ei tohi sisaldada täiskasvanutele mõeldud või solvavat sisu. Näiteks ärge kasutage lähivaates fotot inimese tuharatest või dekolteest.

 3. Vägivald 
  Jagada ei tohi vägivaldset või verist sisu, mis on mõeldud peamiselt šokeerimiseks või sensatsiooni tekitamiseks või mis on põhjendamatu. Vägivaldse sisu postitamisel uudistes või dokumentaalses, teaduslikus või kunstilises kontekstis pidage meeles lisada piisavalt teavet, et inimesed mõistaksid, millega on tegemist. Mõnel juhul võib sisu olla nii vägivaldne või šokeeriv, et mis tahes ulatuses kontekst ei võimalda seda meie platvormidel säilitada. Samuti ei tohi avaldada sisu, mis õhutab vägivallaakte sooritama.

 4. Reguleeritud kaubad ja teenused
  Meie teenused võimaldavad arutleda paljudel teemadel, kuid me ei luba sisu, mis hõlbustab reguleeritud toodete ja teenuste müüki, sh alkohol, hasartmängud, ravimid ja heakskiiduta toidulisandid, tubakas, ilutulestikutooted, relvad või tervise-/meditsiiniseadmed.

 5. Kellegi teisena esinemine ja valeandmete esitamine
  Ärge kasutage Hangoutsi selleks, et kasutajaid petta, eksitada või segadusse ajada, esinedes mõne teise isiku või organisatsioonina, keda te ei esinda, või varjates oma identiteeti või peamist eesmärki. See hõlmab sisu suunamist poliitika, sotsiaalsete probleemide või avalikkust puudutavatel teemadel kasutajatele väljaspool teie riiki, kui te valetate oma päritoluriigi kohta või varjate tahtlikult seda või muid tähtsaid üksikasju enda kohta. Me ei väida, et keelatud on paroodia või satiiri avaldamine või pseudonüümi/kirjanikunime kasutamine, vaid tähtis on vältida sisu, mis eksitab tõenäoliselt lugejaid seoses teie tegeliku identiteediga.

 6. Mitme konto kasutamine
  Ärge looge ega kasutage mitut kontot, et eirata meie eeskirju või blokeeringuid või vältida muul moel teie kontole seatud piiranguid. Näiteks kui mõni kasutaja on teid blokeerinud, ärge looge sarnase tegevuse jätkamiseks asenduskontot.

Hädaabikõned

Mõistate ja nõustute, et teenusega ei ole võimalik teha ega võtta vastu hädaabikõnesid.

Kõnekrediit

Kasutajad ei saa enam osta teenuses kasutamiseks ettemakstud krediiti. Kasutajate juba ostetud ettemakstud krediidi korral saate oma nõuetele vastava kõnekrediidi puhul taotleda Google Voice'i või klassikalise Hangoutsi tagasimakset.

Kui asute USA-s, saate jätkata telefonikõnede tegemist, minnes üle teenusele Google Voice.

Otsing
Tühjenda otsing
Otsingu sulgemine
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
88641
false