Politik for acceptabel brug af det klassiske Hangouts

Vores politikker er i høj grad med til at give vores brugere en positiv oplevelse. Disse politikker skal overholdes, når du bruger Hangouts og Google Chat. Husk at læse dem igennem fra tid til anden, da disse politikker kan blive ændret. Du kan også gå til Googles servicevilkår for at få flere oplysninger.

Spam og kommerciel brug

Du må ikke sende eller muliggøre overførsel af spam, et stort antal kommercielle beskeder eller automatiserede beskeder eller opkald. Spam omfatter, men er ikke begrænset til, uønsket kampagneindhold eller kommercielt indhold og uønskede anmodninger eller masseanmodninger. Du må ikke foretage opkald, der forbyder uanmodede marketingopkald (f.eks. markedsføringslovens § 6 vedrørende uanmodede henvendelser).

Få flere oplysninger om, hvordan Google bekæmper spam, og se, hvordan du blokerer brugere i Hangouts.

Bedrageri, phishing og andre vildledende aktiviteter

Du må ikke bruge Hangouts til phishing. Undlad at anmode om eller indsamle følsomme data, herunder, men ikke begrænset til, adgangskoder, økonomiske oplysninger og cpr-numre. Du må ikke bruge Hangouts til at narre, forlede eller vildlede andre brugere til at udlevere oplysninger under falske forudsætninger.

Du må ikke efterligne en anden person eller på anden måde repræsentere dig selv eller kilden til en Hangouts-besked eller et Hangouts-opkald på et falsk grundlag.

Malware

Vi tillader ikke overførsel af malware, virus, trojanske heste, beskadigede filer, skadelig kode eller andet, der kan skade eller forstyrrer driften af netværk, servere eller anden form for infrastruktur, som tilhører Google eller andre.

Beskyttelse af børn

Du må ikke bruge Hangouts på en måde, der udnytter børn. Dette omfatter billeder, der viser seksuelt misbrug af børn, eller indhold, som fremstiller børn på en seksuel måde. Google har en nultolerancepolitik ift. denne type indhold. Hvis vi bliver opmærksomme på sådant indhold, anmelder vi det til National Center for Missing and Exploited Children i henhold til loven. Vi foretager muligvis også disciplinære handlinger mod de involverede, herunder lukning af deres Google-konti.

Dette omfatter også opbygning af tillidsforhold til et barn via internet/mobiltelefon med henblik på senere seksuelle overgreb, menneskehandel eller anden udnyttelse (også kaldet "grooming").

Hvis du mener, at et barn er i fare for eller har været udsat for misbrug, udnyttelse eller trafficking, skal du omgående kontakte politiet.

Hvis du allerede har foretaget en politianmeldelse og stadig har brug for hjælp, eller hvis du mistænker, at et barn udsættes for eller har været udsat for fare, kan du rapportere dette til Google. Husk, at du til enhver tid kan blokere en person, du ikke vil kontaktes af i Hangouts.

Chikane

Du må ikke bruge Hangouts til at chikanere, true eller skræmme andre. Du må ikke opfordre andre til at deltage i denne slags adfærd.

Personlige og fortrolige oplysninger

Du må ikke distribuere andre personers personlige og fortrolige oplysninger, f.eks. betalingskortnumre, cpr-numre eller kontoadgangskoder, uden disse personers tilladelse.

Ulovlige aktiviteter

Du må ikke bruge Hangouts til at opfordre til, organisere eller deltage i ulovlige aktiviteter.

Håndhævelse af politikker

Google kan deaktivere konti, der bruges i strid med disse politikker. Hvis din konto er deaktiveret, og du mener, at det skyldes en fejl, kan du følge vejledningen på denne side.

 

Yderligere vilkår for Hangouts-invitationer, offentligt delte Hangouts og Hangouts On Air

Googles produkter og tjenester til sociale handlinger og deling gør det muligt for folk fra forskellige baggrunde at starte samtaler, dele oplevelser, samarbejde om projekter og skabe nye fællesskaber. Vores politikker er i høj grad med til at give vores brugere en positiv oplevelse med Hangouts. Følg disse politikker, når du:
 • Sender Hangouts-invitationer
 • Har deltaget i offentligt delte Hangouts eller Hangouts On Air

Vi er meget afhængige af, at brugere giver os besked om indhold, der muligvis er i strid med vores politikker. Når vi får besked om en potentiel overtrædelse af en politik, kan vi gennemgå indholdet og træffe foranstaltninger, blandt andet begrænsning af adgang til indholdet, fjernelse af indholdet eller muligheden for at udskrive det og begrænsning eller ophævelse af en brugers adgang til Google-produkter. Vær opmærksom på, at der kan forekomme undtagelser til disse politikker på baggrund af kunstneriske, uddannelsesmæssige eller dokumentariske hensyn, eller hvor det på anden måde i høj grad er til offentlighedens fordel, at vi ikke træffer nogen foranstaltninger.

Nu og da ændrer vi disse politikker, og derfor bør du holde dig opdateret her på siden.

 1. Hadefulde ytringer
  I vores produkter er der plads til ytringsfrihed, men vi tillader ikke hadefulde ytringer. Hadefulde ytringer er indhold, der promoverer eller billiger vold mod, eller hvis primære formål er at anspore til had mod en enkeltperson eller en gruppe på baggrund af race eller etnisk oprindelse, religion, handicap, alder, nationalitet, veteranstatus, seksuel orientering, køn, kønsidentitet eller andre kendetegn, der er forbundet med systematisk diskrimination eller marginalisering.

 2. Seksuelt eksplicit materiale
  Du må ikke distribuere seksuelt eksplicit eller pornografisk materiale. Du må ikke tiltrække trafik til kommercielle pornosites.

  Vi tillader dog naturalistiske og dokumentariske skildringer af nøgenhed (f.eks. et billede af et spædbarn, der ammes) samt skildringer af nøgenhed, der tjener et tydeligt uddannelsesmæssigt, videnskabeligt eller kunstnerisk formål.

  Vær opmærksom på, at dit profilbillede på Google ikke må omfatte seksuelt eller stødende indhold. Det er eksempelvis ikke tilladt at bruge et nærbillede af en persons baller eller kavalergang.

 3. Vold 
  Det er ikke i orden at dele voldeligt eller blodigt indhold, hvis primære formål er at chokere, vække sensation eller være respektløst. Hvis du indsender stærke billeder i en nyhedsmæssig, dokumentarisk, videnskabelig eller kunstnerisk kontekst, skal du sørge for at give nok oplysninger og dermed hjælpe folk til at forstå sammenhængen. I visse tilfælde kan indhold være så voldeligt eller chokerende, at det ikke får lov til at blive på vores platforme, uanset hvor meget kontekst der gives. Det er heller ikke tilladt at opfordre andre til at begå specifikke voldshandlinger.

 4. Regulerede varer og tjenester
  Vores produkter gør det muligt at diskutere mange emner, men vi tillader ikke indhold, som fremmer salg af regulerede varer og tjenester, herunder alkohol, spil, medicin og ikke-godkendte tilskud, tobak, fyrværkeri, våben eller medicinske apparater.

 5. Personefterligning og vildledning
  Du må ikke bruge Hangouts til at bedrage, vildlede eller forvirre brugere ved enten at efterligne en person eller organisation, du ikke repræsenterer, eller ved at skjule din identitet eller dit primære formål. Dette omfatter at stille indhold om politik, sociale samfundsproblemer eller andre sager med offentlig interesse til rådighed for brugere i andre lande end dit eget, hvor du angiver urigtige oplysninger om eller skjuler dit oprindelsesland eller andre væsentlige oplysninger om dig selv. Ikke dermed sagt, at du ikke må udgive indhold med parodier eller satire eller bruge et pseudonym. Du bør bare undgå indhold, som sandsynligvis vil vildlede læserne om din sande identitet.

 6. Brug af flere konti
  Du må ikke oprette eller bruge flere konti for at omgå vores politikker eller for at omgå blokeringer eller på anden måde undergrave begrænsninger, der gælder for din konto. Hvis du for eksempel er blevet blokeret af en anden bruger, må du ikke oprette en erstatningskonto, som bruges til lignende aktivitet.

Yderligere vilkår for Hangouts On Air

 

Vigtigt! Du er ansvarlig for alt indhold på et Hangout On Air, som du selv starter.

Du er ansvarlig for at sikre, at alt indhold på et Hangout On Air, som du har startet, overholder denne Aftale, herunder indholdet fra andre deltagere, som eventuelt også deltager sammen med dig på Hangoutet. Vær omhyggelig med at vælge de deltagere, du ønsker at få med i dette Hangout, og om nødvendigt kan du bruge blokeringsfunktionen til at forhindre andre i at deltage i dit Hangout.

Google tilbyder en prøveversion af den funktion, som gør dig i stand til at streame Hangouts live ("Liveindhold") via Google+ og YouTube. Liveindholdet optages også og uploades automatisk på din YouTube-konto, når Hangoutet slutter, så det kan blive vist senere ("Arkiveret indhold"). Arkiveret indhold erstatter Liveindhold med det samme, sådan at enhver, som du har delt Liveindhold med, også har adgang til Arkiveret indhold.

Ved at bruge Hangouts On Air ("Tjenesten") accepterer du at være bundet af Googles servicevilkår, politikken for acceptabel brug af Hangouts og Google Chat, herunder yderligere vilkår for Hangouts-invitationer, offentligt delte Hangouts og Hangouts On Air, privatlivspolitikken, YouTubes servicevilkår samt disse yderligere vilkår og betingelser ("Aftalen"). Det er vigtigt, at du læser alle disse dokumenter, da de tilsammen udgør en juridisk aftale mellem dig og Google vedrørende din brug af Tjenesten. 

 

Liveindhold

Når du bruger Tjenesten, giver du Google ret og licens til at hoste, cachelagre, videresende, transmittere, lagre, kopiere, ændre (i det omfang det af tekniske årsager er nødvendigt for at kunne levere og drive Tjenesten), streame, offentligt fremføre, kommunikere til offentligheden, fremvise, omformatere, lave uddrag af, analysere, oprette algoritmer baseret herpå og på anden måde udnytte, bruge og tilgængeliggøre Liveindholdet (som omfatter indhold fra dig eller fra andre deltagere i Hangoutet, herunder eventuelle lydoptagelser og kompositioner indeholdt heri) verden over. Du accepterer, at denne licens omfatter Googles ret til at stille sådant Liveindhold til rådighed for virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner, som Google samarbejder med, for syndikering af tjenester og for at kunne bruge sådant Liveindhold i forbindelse med leveringen af de tjenester. Du erklærer og står over for Google inde for, at du har alle de rettigheder og bemyndigelser, som kræves for at kunne give denne licens.

Du er ansvarlig for at indhente: (i) Alle nødvendige rettigheder, licenser, samtykker og godkendelser, herunder, men ikke begrænset til, enhver form for betaling til kunstnere, musikudgivere, forfattere, skuespillere, producere, pladeselskaber og alle andre med krav på royalty, som måtte opstå som følge af Googles brug og udnyttelse af Liveindholdet, og (ii) offentlig udførelse, synkronisering, kommunikation til offentligheden og tilgængeliggørelse af licenser, uanset om disse varetages af en lokal opkrævningsorganisation eller andet, verden over. Du accepterer at overholde alle gældende love, regler og bestemmelser vedrørende livestreaming af Liveindhold (herunder indhold fremlagt eller opslået af dig eller andre deltagere i Hangoutet) verden over.

Arkiveret indhold

Den automatiske upload af Arkiveret indhold på din YouTube-konto er underlagt YouTubes servicevilkår, og du accepterer, at det Arkiverede indhold (som omfatter indhold fra dig eller fra en anden deltager i Hangoutet) udgør et "Samtykke", som gives af dig til YouTube-tjenesten med de formål, som gør sig gældende i servicevilkårene. I det omfang du har en eksisterende Licensaftale for indhold, Serviceaftale for indholdshosting eller Aftale om lydoptagelse eller audiovisuelle elementer med Google vedrørende YouTube ("YouTube-aftaler"), accepterer du, at det Arkiverede indhold udgør "Udbyderindhold" i overensstemmelse med YouTube-aftalerne, og at det er underlagt vilkårene i disse aftaler.

Det Arkiverede indhold skal overholde YouTubes retningslinjer for fællesskabet.

Yderligere vilkår og betingelser for funktionen Telefonopkald

Ved at bruge funktionen "Telefonopkald" i Hangouts ("Tjenesten") accepterer du at være bundet af Googles servicevilkår, politikken for acceptabel brug af Hangouts og Google Chat, Googles privatlivspolitik samt yderligere vilkår og betingelser (samlet betegnet "Servicevilkår"). Det er vigtigt, at du læser alle disse dokumenter, da de tilsammen udgør en juridisk aftale mellem dig og Google vedrørende din brug af Tjenesten.

Vis nummer

Har du et Google Voice-nummer tilknyttet en Google Voice-konto, vises det på modtagerens Vis nummer. Hvis du ikke har konfigureret et Google Voice-nummer, får den person, du ringer til, vist et generisk nummer eller ordet "Ukendt".

Nødopkald

Du forstår og accepterer, at Tjenesten ikke kan foretage eller modtage opkald til nødtjenester.

Googles ejendomsrettigheder

Google leverer ikke opkaldsmuligheder eller forbindelser til alle telefonnumre. Efter Googles eget skøn er utilgængelige numre omfattet af, men ikke begrænset til, visse geografiske steder, særlige servicenumre, tjenester til satellittelefoni og andre tjenester til viderestilling af opkald.

Taletid

Brugere kan købe forudbetalt taletid, som kan bruges i Tjenesten. Google har ikke pligt til at tilbyde refunderinger eller godtgørelser af sådanne forudbetalingers købspris. Brugen af minutter faktureres på minutbasis. Forudbetalt taletid faktureres på købstidspunktet.

Medmindre loven forbyder det, udløber al udgående taletid, som du har købt, seks måneder fra den seneste brugsdato, og den må ikke overdrages.

Taletid kan bruges til opkald, der foretages via Tjenesten og/eller via Google Voice.

Generelt

Opkald videresendes via og leveres af forskellige regulerede og licenserede partnere. Tjenesten leveres af Google Dialer, Inc., som er et datterselskab af Google Inc.