Правила за приемливата употреба на класическата версия на Hangouts

Правилата ни играят важна роля за осигуряването на положителни впечатления при работа за потребителите ни. Моля, спазвайте настоящите правила, когато използвате Hangouts и Google Chat. Проверявайте ги редовно, тъй като може да се променят. Моля, направете справка и с Общите правила на Google за повече информация.

Спам и търговска употреба

Не изпращайте и не улеснявайте изпращането на спам, голям брой търговски съобщения, автоматизирани съобщения или обаждания. Спамът включва, без ограничение до изброеното, непоискано промоционално или търговско съдържание, както и непоискани или масови апели. Не извършвайте обаждания, които нарушават законите, забраняващи непоискани маркетингови обаждания.

Научете повече за дейностите на Google за борба със спама и как да блокирате потребители в Hangouts.

Измами, фишинг и други заблуждаващи действия

Не използвайте Hangouts за фишинг. Въздържайте се от искането или събирането на поверителни данни, включително, но без ограничение до изброеното, пароли, финансови данни и номера на социални осигуровки. Не използвайте Hangouts, за да подвеждате, заблуждавате или подмамвате други потребители да споделят информация под лъжливи предлози.

Не се представяйте за друг човек, нито представяйте по друг начин невярно себе си или източника на съобщение или обаждане в Hangouts.

Злонамерен софтуер

Не разрешаваме предаването на злонамерен софтуер, вируси, троянски коне, повредени файлове, разрушителен код и всичко друго, което може да вреди или пречи на функционирането на мрежите, сървърите или друга инфраструктура на Google или на трети страни.

Безопасност на децата

Не използвайте Hangouts по начин, който експлоатира деца. Това включва изображения със сексуално насилие над деца или съдържание, което представя децата по сексуален начин. Правилата на Google са категорично против това. Ако узнаем за такова съдържание, ще съобщим на Националния център за изчезнали и експлоатирани деца (NCMEC) съгласно изискванията на закона. Може също да предприемем административни мерки спрямо профилите в Google на замесените лица, включително прекратяването им.

Това включва и подвеждане на деца с цел сексуална злоупотреба, което представлява всички действия, целящи установяването на връзка с дете за намаляване на задръжките му при подготовка за сексуално насилие, трафик на хора или друг вид експлоатация.

Ако смятате, че някое дете е в опасност или е било обект на насилие, експлоатация или жертва на трафик на хора, обърнете се незабавно към местните правоохранителни органи.

Ако вече сте подали сигнал до правоохранителните органи и продължавате да имате нужда от помощ или имате притеснения, че някое дете е застрашено или е било изложено на застрашаване в Hangouts, можете да подадете сигнал за поведението до Google. Моля, помнете, че винаги можете да блокирате някого, с когото не искате да контактувате в Hangouts.

Тормоз

Не използвайте Hangouts за тормоз, застрашаване или заплашване на други хора. Не подбуждайте други хора към извършване на такива действия.

Лична и поверителна информация

Не разпространявайте без тяхно разрешение лична и поверителна информация на други хора, като номера на кредитни карти, единни граждански номера или пароли за профили.

Незаконни дейности

Не използвайте Hangouts за популяризиране, организиране или участие в незаконни дейности.

Налагане на правилата

Google може да деактивира профилите, за които се установи, че нарушават настоящите правила. Ако профилът ви е деактивиран и смятате, че това е по погрешка, моля, изпълнете указанията на тази страница.

 

Допълнителни общи условия за покани в Hangouts, обществено споделени разговори в Hangouts и Hangouts в ефир

Продуктите и услугите на Google за социално общуване и споделяне дават възможност на хора от различни среди да започват разговори, да споделят преживявания, да работят заедно по проекти и да създават нови общности. Правилата ни играят важна роля за осигуряването на положителни впечатления при работа за потребителите ни в Hangouts. Моля, спазвайте тези правила, когато:
 • изпращате покани за Hangouts;
 • участвате в обществено споделени разговори в Hangouts или разговори в ефир.

Разчитаме в голяма степен на потребителите да ни съобщават за съдържание, което може да нарушава правилата ни. След като бъдем известени за евентуално такова нарушение, може да прегледаме съдържанието и да вземем мерки, включително да ограничим достъпа до него, да го премахнем, да откажем отпечатването му и да ограничим или прекратим достъпа на потребителя до продуктите на Google. Обърнете внимание, че може да направим изключения от правилата от художествени, образователни или документални съображения или когато непредприемането на действия носи други съществени ползи за обществото.

От време на време променяме тези правила, така че, моля, проверявайте тук за актуализации.

 1. Насаждане на омраза
  Продуктите ни са платформи за свободно изразяване, но не разрешаваме насаждане на омраза. Речта на омразата е съдържание, което популяризира или оправдава насилие срещу или има за основна цел да насажда омраза срещу човек или група въз основа на тяхната раса или етнически произход, религия, увреждания, възраст, националност, военна служба, сексуална ориентация, пол, полова идентичност или друга характеристика, свързана със системна дискриминация или маргинализиране.

 2. Материали с явен сексуален характер
  Не разпространявайте порнографски материали или такива с явен сексуален характер. Не насочвайте трафик към комерсиални порнографски сайтове.

  Разрешаваме натуралистични и документални актови изображения (като например изображение на кърмене на бебе), както и такива с ясна образователна, научна или художествена цел.

  Обърнете внимание, че снимката на потребителския ви профил в Google не може да включва съдържание за пълнолетни или обидно такова. Например не използвайте снимка в едър план на нечие седалище или деколте.

 3. Насилие 
  Не е приемливо да се споделя съдържание с насилие или проливане на кръв предимно с цел да шокира, предизвика сензация или без основание. Ако публикувате съдържание с шокиращи подробности в новина, документален, научен или художествен контекст, моля, погрижете се да предоставите достатъчно информация, за да помогнете на хората да го разберат. В някои случаи съдържанието може да е толкова насилствено или шокиращо, че да не може да остане на платформите ни, независимо от предоставения контекст. И накрая, не насърчавайте други хора да извършват конкретни актове на насилие.

 4. Регулирани стоки и услуги
  Продуктите ни дават възможност за дискусии по много теми, но не разрешаваме съдържание, което улеснява продажбата на регулирани продукти и услуги, включително алкохол, хазарт, фармацевтични продукти и неодобрени добавки, тютюн и тютюневи изделия, фойерверки, оръжия или здравни/медицински изделия.

 5. Представяне под чужда самоличност и подвеждащо представяне
  Не използвайте Hangouts с намерението да заблуждавате, подвеждате или обърквате потребителите, като се представяте за човек или организация, които не представлявате, или като скривате притежанието си или основната си цел. Това включва насочване на съдържание, свързано с политика, социални проблеми или въпроси от обществено значение към потребители извън държавата ви, ако представяте невярно или умишлено криете държавата си на произход или други съществени подробности за себе си. Не казваме да не публикувате пародии или сатира или пък да не използвате псевдоними, но избягвайте съдържание, което може да подведе читателите относно действителната ви самоличност.

 6. Използване на няколко профила
  Не създавайте и не използвайте няколко профила, за да избегнете спазването на правилата ни, да заобиколите блокирания или по друг начин да избегнете ограниченията, наложени върху профила ви. Например, ако друг потребител ви е блокирал, не създавайте заместващ профил, от който се извършва подобна дейност.

Допълнителни условия за Hangouts в ефир

 

ВАЖНО: Вие носите отговорност за цялото съдържание, включено в започнат от вас разговор в Hangout в ефир.

Вие носите отговорност да се уверите, че цялото съдържание в започнат от вас разговор в Hangouts в ефир спазва настоящото Споразумение, включително съдържание от други участници, които може да се присъединят към него. Моля, избирайте внимателно участниците, които искате да поканите в този разговор в Hangouts, и при необходимост използвайте функцията за блокиране, за да не позволите на даден човек да участва в разговора ви.

Google ви предлага пробна версия на функция, позволяваща ви да предавате поточно на живо Hangout („Съдържание на живо“) чрез YouTube. Съдържанието на живо също така ще се записва и след края на съответния разговор в Hangouts ще бъде качено автоматично в профила ви в YouTube за последващо гледане („Архивирано съдържание“). Архивираното съдържание незабавно ще замени потока на живо, така че всеки, с когото сте споделили Съдържанието на живо, ще може да гледа и Архивираното.

С използването на Hangouts в ефир („Услугата“) приемате и се съгласявате да бъдете обвързани от Общите условия на Google, Правилата за приемлива употреба на Hangouts и Google Chat, включително допълнителните условия за покани в Hangouts, обществено споделени разговори в Hangouts и Hangouts в ефир, Декларацията за поверителност, Общите условия на YouTube, както и тези допълнителни общи условия („Споразумението“). Важно е да прочетете всеки от тези документи, защото те образуват юридическо споразумение между вас и Google по отношение на използването на Услугата от вас. 

 

Съдържание на живо

Като използвате Услугата, давате на Google право и лиценз да хоства, кешира, маршрутизира, предава, съхранява, копира, променя (в ограничената степен, която е технически необходима за осигуряването и действието на Услугата), предава поточно, изпълнява публично, съобщава на обществеността, показва, преформатира, генерира откъси от, анализира, създава алгоритми на негова основа и използва и предоставя по друг начин Съдържанието на живо (което включва съдържание, предоставено от вас или който и да е друг участник в разговора в Hangouts, в това число звукозаписите и композициите в него, ако има такива) по цял свят. Приемате, че този лиценз включва право на Google да предоставя това Съдържание на живо на други фирми, организации или физически лица, с които имаме взаимоотношения за осигуряването на синдикирани услуги, както и да го използва във връзка с осигуряването на тези услуги. Потвърждавате и гарантирате пред Google, че притежавате всички необходими права, правомощия и пълномощия, за да предоставите този лиценз.

Вие носите отговорност за набавянето на: (i) всички необходими права, лицензи, съгласия и разрешения, в това число, без изброяването да е изчерпателно, плащания към изпълнители на записа, музикални издатели, писатели, актьори, продуценти, звукозаписни компании и всички други получатели на лицензионни възнаграждения, произтичащи от използването на Съдържанието на живо от страна на Google, и (ii) лицензите за цял свят за публично изпълнение, синхронизиране, представяне пред публика и предоставяне независимо дали се контролират от местно дружество за събиране на възнаграждения, или другояче. Приемате да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби, отнасящи се до поточното предаване на живо на Съдържанието на живо (включително съдържанието, предоставено от вас или който и да е друг участник в съответния разговор в Hangouts) по цял свят.

Архивирано съдържание

Автоматичното качване на Архивирано съдържание в профила ви в YouTube е обект на Общите условия на YouTube и приемате, че за техните цели то (включващо съдържание, предоставено от вас или който и да е друг участник в съответния разговор в Hangout) представлява „Съдържание“, изпратено от вас в услугата YouTube. Доколкото имате съществуващо лицензионно споразумение за използване на съдържанието, споразумение за услуги за хостване на съдържание или споразумение за звукозаписи и аудиовизуални материали с Google по отношение на YouTube („Споразумения за YouTube“), приемате, че Архивираното съдържание ще представлява „Съдържание от доставчик“ в съответствие със Споразуменията за YouTube и е обект на техните клаузи.

Архивираното съдържание трябва да се придържа към Правилата на общността на YouTube.

Допълнителни условия за функцията „Обаждане по телефона“

Чрез използването на функцията „Телефонни обаждания“ в Hangouts („Услугата“) приемате и се съгласявате да бъдете обвързани от Общите условия на Google, Правилата за приемлива употреба на Hangouts и Google Chat, Декларацията за поверителност на Google, както и тези допълнителни общи условия (събирателно „Общите условия“). Важно е да прочетете всеки от тези документи, защото те образуват юридическо споразумение между вас и Google по отношение на използването на Услугата от вас.

Номер на обаждащия се

Ако имате свързан профил в Google Voice с номер в Google Voice, той ще се показва на събеседника като номер на обаждащия се. Ако не сте настроили номер в Google Voice, при отсрещната страна ще се покаже общ номер или думата „неизвестен“.

Спешни обаждания

Разбирате и приемате, че Услугата не може да осъществява или получава обаждания за службите за спешни случаи.

Права на собственост на Google

Google не осигурява възможност за обаждания или свързване с всички телефонни номера. По усмотрение на Google необслужваните номера може да включват, без изброяването да е изчерпателно, такива в определени географски местоположения, номера на специални услуги, сателитни телефонни услуги и други услуги за пренасочване на обаждания.

Кредит за обаждания

Потребителите може да купуват предплатени кредити за използване с Услугата. Google няма задължение да предлага възстановяване на сума или компенсация за покупната цена на такива предплащания. Използването на минутите се таксува със стъпка от една минута. Предплатените кредити се таксуват в момента на покупката.

Освен ако не е забранено от закона, валидността на купения от вас кредит за изходящи обаждания ще изтече шест месеца след датата на последната употреба и той не може да се прехвърля.

Кредитът за обаждания може да се използва за обаждания през Услугата и/или за обаждания чрез Google Voice.

Общи

Обажданията се насочват през и осигуряват от различни лицензирани и регулирани партньори. Услугата се осигурява от Google Dialer, Inc., дъщерно дружество на Google Inc.