Find someone's contact info on HangoutsAko nájsť niekoho kontaktné údaje v službe Hangouts

If you’re part of a conversation on Hangouts, you can find the contact info of people in the chat.Ak ste sa zúčastnili konverzácie v službe Hangouts, môžete vyhľadať kontaktné údaje osôb v čete.


Notes:Poznámky:

  • Ak Hangouts používate so školským alebo pracovným účtom, kontaktné údaje zrejme nebudete môcť vyhľadať. 
  • Od apríla 2019 sa v službe Hangouts nemusia zobrazovať profily a mená zo služby Google+. Namiesto nich sa môže zobraziť kontaktné zobrazované meno alebo e‑mailová adresa. Learn more.Ďalšie informácie

Kontaktné údaje môžete nájsť v počítači iba vtedy, keď ich príslušná osoba zdieľala na stránke aboutme.google.com.

  1. Prejdite v počítači do služby Hangouts v Gmaile alebo na hangouts.google.com.
  2. Vľavo ukážte kurzorom na meno osoby, ktorej kontaktné údaje chcete zistiť.