Google Chat עומד להחליף את הגרסה הקלאסית של Hangouts. אם אתם משתמשים ב-Google Chat, היכנסו למרכז העזרה של Google Chat.

הצגת פרטים של משתמשים בגרסה הקלאסית של Hangouts

משוחחים עם משתמשים אחרים בגרסה הקלאסית של Hangouts? תוכלו לראות את הפרטים ליצירת קשר של המשתתפים בשיחה.

הערות:

  • אם אתם משתמשים ב-Hangouts דרך חשבון מהעבודה או ממוסד לימודים, ייתכן שלא תוכלו להציג פרטים של משתמשים. 
  • החל מאפריל 2019, חלק מהפרופילים והשמות של משתמשי +Google לא מוצגים ב-Hangouts, אלא רק השמות לתצוגה או כתובות האימייל שלהם. למידע נוסף

אתם יכולים לראות את הפרטים של המשתמשים במחשב רק אם הם שיתפו אותם ב-aboutme.google.com.

  1. נכנסים לאתר של Hangouts במחשב: hangouts.google.com.
  2. מימין, מעבירים את העכבר מעל השם של המשתמש שאת הפרטים שלו רוצים להציג.

 

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
88641
false
false