Google Chat עומד להחליף את הגרסה הקלאסית של Hangouts. אם אתם משתמשים ב-Google Chat, היכנסו למרכז העזרה של Google Chat.

הצגת פרטים של משתמשים בגרסה הקלאסית של Hangouts

משוחחים עם משתמשים אחרים בגרסה הקלאסית של Hangouts? תוכלו לראות את הפרטים ליצירת קשר של המשתתפים בשיחה.

הערות:

  • אם אתם משתמשים ב-Hangouts דרך חשבון מהעבודה או ממוסד לימודים, ייתכן שלא תוכלו להציג פרטים של משתמשים. 
  • החל מאפריל 2019, חלק מהפרופילים והשמות של משתמשי +Google לא מוצגים ב-Hangouts, אלא רק השמות לתצוגה או כתובות האימייל שלהם. למידע נוסף
חשוב לדעת: אי אפשר להוריד יותר את האפליקציה של הגרסה הקלאסית של Hangouts. אם תמחקו או תסירו את האפליקציה של הגרסה הקלאסית של Hangouts ממכשיר Android, לא תוכלו להתקין אותה מחדש. כדי להמשיך את השיחות, תצטרכו לעבור לאפליקציית Google Chatלמידע נוסף על המעבר מהגרסה הקלאסית של Hangouts ל-Google Chat

 

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
88641
false
false