Google Chat עומד להחליף את הגרסה הקלאסית של Hangouts. אם אתם משתמשים ב-Google Chat, היכנסו למרכז העזרה של Google Chat.

הצגת פרטים של משתמשים בגרסה הקלאסית של Hangouts

משוחחים עם משתמשים אחרים בגרסה הקלאסית של Hangouts? תוכלו לראות את הפרטים ליצירת קשר של המשתמשים בצ'אט.

חשוב לדעת: אם אתם משתמשים ב-Google Chat ולא בגרסה הקלאסית של Hangouts, תוכלו לקרוא על התחלת השימוש ב-Google Chat.

הערות:

  • אם אתם משתמשים ב-Hangouts דרך חשבון מהעבודה או ממוסד לימודים, ייתכן שלא תוכלו להציג פרטים של משתמשים. 
  • החל מאפריל 2019, חלק מהפרופילים והשמות של משתמשי +Google לא מוצגים ב-Hangouts, אלא רק השמות המוצגים או כתובות האימייל שלהם. למידע נוסף
  1. פותחים את אפליקציית Hangouts בטלפון או בטאבלט עם Android.
    • מוודאים שנכנסתם לחשבון Google שבו השתמשתם בשיחה עם המשתמש שאת הפרטים שלו אתם רוצים להציג.
  2. מקישים על השיחה עם המשתמש שאת הפרטים שלו רוצים להציג.
  3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות סמל האפשרויות הנוספות ואזמשתתפים.
  4. ליד השם של המשתמש שאת הפרטים שלו רוצים להציג, מקישים על סמל האפשרויות הנוספות סמל האפשרויות הנוספותואז הצגת הפרופיל.

 

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
88641
false