Zobrazení něčích kontaktních údajů v Hangouts

Když se v Hangouts zúčastníte konverzace, můžete zobrazit kontaktní údaje lidí v chatu.


Poznámky:

  • Pokud v Hangouts používáte pracovní nebo školní účet, je možné, že kontaktní údaje neuvidíte. 
  • Od dubna 2019 se v Hangouts nemusí zobrazovat profily a jména z Google+. Místo nich se může zobrazovat kontaktní jméno nebo e-mailová adresa uživatele. Další informace.

Na počítači můžete kontaktní údaje zobrazit, jen pokud je daný člověk sdílel na stránce aboutme.google.com.

  1. Na počítači přejděte na Hangouts v Gmailu nebo na adrese hangouts.google.com.
  2. Vlevo umístěte kurzor na jméno člověka, jehož kontaktní údaje chcete zobrazit.