Χρήση του Hangouts με έναν αναγνώστη οθόνης (εφαρμογή ανάγνωσης οθόνης)

Σε υπολογιστή, το Hangouts είναι οργανωμένο με τίτλους και "ορόσημα" για να κάνει ευκολότερη την πλοήγηση με έναν αναγνώστη οθόνης. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές, έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης.

Αναγνώστες οθόνης που λειτουργούν καλύτερα με το Hangouts

Υπολογιστής

 • Σε Windows: Χρησιμοποποιήστε JAWS ή NVDA
 • Σε Mac: Χρησιμοποιήστε το VoiceOver
 • Σε Chromebook ή Linux: Χρησιμοποιήστε το ChromeVox

Κινητό

 • Σε Android: TalkBack
 • Σε iPhone ή iPad: Χρησιμοποιήστε το VoiceOver

Χρήση του VoiceOver σε Mac

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις έτσι ώστε το πλήκτρο πλοήγησης Tab να φτάνει σε όλα τα μηνύματα στο Hangouts:

 1. Στον υπολογιστή Mac που διαθέτετε, ανοίξτε το System Preferences (Προτιμήσεις συστήματος).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Keyboard (Πληκτρολόγιο).
 3. Ανοίξτε την καρτέλα "Shortcuts" (Συντομεύσεις).
 4. Στο κάτω μέρος, στην ενότητα "Full Keyboard Access" (Πλήρης πρόσβαση πληκτρολογίου), επιλέξτε "All controls" (Όλοι οι τρόποι ελέγχου).
 5. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
  • Chrome: Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Περισσότερα" Περισσότερα. Κάντε κλικ στις Ρυθμίσεις. Στο κάτω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους. Στην ενότητα "Εμφάνιση", ενεργοποιήστε την επιλογή Εάν πατήσετε το πλήκτρο Tab σε μια ιστοσελίδα, επισημαίνονται οι σύνδεσμοι, καθώς και τα πεδία φόρμας.
  • Safari: Επιλέξτε Safari και μετά Προτιμήσεις και μετά Σύνθετες. Δίπλα στο στοιχείο "Προσβασιμότητα", επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα από το στοιχείο "Πατήστε το πλήκτρο Tab για επισήμανση κάθε στοιχείου σε μια ιστοσελίδα".

Χρήση του ChromeVox σε Linux

Το ChromeVox είναι μια επέκταση προγράμματος περιήγησης. Συνεπώς, δεν λειτουργεί με την επέκταση Hangouts του Chrome. Για να χρησιμοποιήσετε το ChromeVox, μεταβείτε στο Hangouts στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε στη διεύθυνση hangouts.google.com, στο Gmail, στο Inbox ή το Google+.