Korzystanie z rozszerzenia Hangouts do Chrome lub aplikacji komputerowej Hangouts

Za pomocą rozszerzenia Hangouts do Chrome możesz wysyłać wiadomości, prowadzić rozmowy telefoniczne i wideo, a także udostępniać zdjęcia na komputerze.

Jeśli masz aplikację Hangouts na Chrome, zainstaluj rozszerzenie Hangouts do Chrome. 

Pobieranie rozszerzenia Hangouts do Chrome lub przełączanie się na nie

 1. Pobierz rozszerzenie Hangouts do Chrome na swój komputer.
 2. Kliknij Dodaj do Chrome potem Dodaj.
 3. Rozszerzenie otworzy się automatycznie.

Jeśli masz problemy z instalacją, odwiedź Centrum pomocy Chrome Web Store.

Otwieranie rozszerzenia lub aplikacji Hangouts

Otwieranie rozszerzenia Hangouts

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij rozszerzenie Hangouts Rozszerzenie Hangouts.

Otwieranie aplikacji Hangouts

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. Kliknij Aplikacje Aplikacje na pasku zakładek. Możesz też wpisać chrome://apps w pasku adresu.
 3. Kliknij aplikację Hangouts .

Logowanie i wylogowywanie się

Logowanie się na wiele kont

Możesz skorzystać z profili Chrome i zalogować się w tym samym czasie na różne konta w osobnych wystąpieniach aplikacji lub rozszerzenia Hangouts. Dowiedz się więcej o profilach Chrome.

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. Zaloguj się w Chrome.
 3. Zainstaluj rozszerzenie do Chrome lub aplikację komputerową na Chrome.
 4. W prawym górnym rogu kliknij przycisk ze swoją nazwą, adresem e-mail lub osobą Kontakty.
 5. Kliknij Przełącz osobę lub Dodaj osobę. Dowiedz się więcej o współdzieleniu Chrome z innymi osobami lub używaniu wielu kont.
 6. Zakończ instalację rozszerzenia do Chrome lub aplikacji komputerowej na Chrome.

Wylogowywanie się

Jeśli zalogujesz się w Hangouts na wielu urządzeniach, musisz później wylogować się na każdym z nich.

 1. Otwórz rozszerzenie Hangouts Rozszerzenie Hangouts na komputerze lub aplikację Hangouts  na telefonie.
 2. W lewym górnym rogu kliknij Menu Menu.
 3. W dolnej części okna kliknij Wyjdź.

Rozpoczynanie rozmowy

 1. Na komputerze otwórz Chrome.
 2. Otwórz rozszerzenie lub aplikację:
  • Rozszerzenie: w prawym górnym rogu kliknij rozszerzenie Hangouts Rozszerzenie Hangouts.
  • Aplikacja: na pasku zakładek kliknij Aplikacje Aplikacje. Możesz też wpisać chrome://apps w pasku adresu. Kliknij aplikację Hangouts .
 3. W lewym górnym rogu kliknij Nowa rozmowa.
 4. Wpisz nazwę lub adres e-mail. Kliknij odpowiedni wynik wyszukiwania.
 5. Wpisz wiadomość i naciśnij Return lub Enter na klawiaturze.

Aktualizowanie rozszerzenia lub aplikacji Hangouts

Jeśli nie używasz najnowszej wersji rozszerzenia Hangouts do Chrome lub aplikacji Hangouts, zaktualizuj rozszerzenie lub aplikację, by móc korzystać z najnowszych funkcji i uzyskać rozwiązanie problemów technicznych.

Aby zaktualizować rozszerzenie lub aplikację Hangouts, musisz też mieć najnowszą wersję Chrome. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej. Jeśli ikona ma kolor zielony, pomarańczowy lub czerwony, zaktualizuj Google Chrome.

Aktualizowanie rozszerzenia Hangouts

Rozszerzenie powinno podlegać automatycznej aktualizacji. Jeśli chcesz zaktualizować je samodzielnie, usuń rozszerzenie, a następnie ponownie je dodaj.

 1. Otwórz Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij rozszerzenie Hangouts Rozszerzenie Hangouts prawym przyciskiem myszy.
 3. Kliknij Usuń z Chrome.
 4. Przejdź do rozszerzenia Hangouts do Chrome w Chrome Web Store.
 5. Kliknij Dodaj do Chrome potem Dodaj rozszerzenie.
 6. Rozszerzenie otworzy się automatycznie.

Aktualizacja aplikacji Hangouts

Aplikacja powinna zaktualizować się automatycznie. Jeśli chcesz zaktualizować aplikację samodzielnie, możesz ją usunąć, a następnie dodać ponownie.

 1. Otwórz Chrome.
 2. Kliknij Aplikacje Aplikacje na pasku zakładek. Możesz też wpisać chrome://apps w pasku adresu.
 3. Kliknij aplikację Hangouts  prawym przyciskiem myszy.
 4. Kliknij Usuń z Chrome.
 5. Przejdź do aplikacji Hangouts na Chrome w Chrome Web Store.
 6. Kliknij Dodaj do Chrome potem Dodaj aplikację.
 7. Aplikacja otworzy się automatycznie.

Odinstalowanie rozszerzenia klasycznej wersji Hangouts do Chrome lub aplikacji komputerowej Hangouts

Odinstalowanie rozszerzenia 

 1. Na komputerze otwórz Rozszerzenie Hangouts do Chrome.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Usuń z Chrome.
 3. Kliknij Usuń

Odinstalowanie aplikacji 

 1. Otwórz Chrome.
 2. Kliknij Aplikacje na pasku zakładek. Możesz też wpisać chrome://apps w pasku adresu.
 3. Kliknij aplikację Hangouts prawym przyciskiem myszy.
 4. Kliknij Usuń z Chrome.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?