Google Chat đang dần thay thế Hangouts phiên bản cũ. Nếu bạn sử dụng Google Chat, hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp của Google Chat.

Phím tắt cho tiện ích Hangouts dành cho Chrome

Lưu ý quan trọng: Bạn có thể không còn quyền truy cập vào tiện ích Hangouts dành cho Chrome nữa. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng ứng dụng Google Chat độc lập.

Khi đang sử dụng tiện ích Hangouts dành cho Chrome, bạn có thể sử dụng phím tắt để thực hiện tác vụ nhanh hơn.

Lối tắt                                                    Phím trên bàn phím                                              
Thu nhỏ cuộc trò chuyện Esc hoặc Ctrl + m
Chuyển sang danh sách cuộc trò chuyện ⌘/Ctrl + 1
Chuyển sang cuộc trò chuyện cụ thể ⌘/Ctrl + 2 đến Ctrl + 8
Chuyển sang cuộc trò chuyện gần nhất ⌘/Ctrl + 9
Chuyển sang cuộc trò chuyện tiếp theo hoặc
danh sách cuộc trò chuyện
 
Ctrl + Tab
Ctrl + Trang trên 
Chuyển sang cuộc trò chuyện trước đó hoặc
danh sách cuộc trò chuyện
Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Trang dưới
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
88641
false
false