מקשי קיצור של התוסף או האפליקציה של Hangouts ל-Chrome

כשמשתמשים בתוסף או באפליקציה של Hangouts ל-Chrome, ניתן להשתמש במקשי קיצור כדי לבצע פעולות מהר יותר.

קיצור דרך מקשי מקלדת
מזעור שיחה Esc או Ctrl + m
מעבר לרשימת השיחות ⌘/Ctrl + 1
מעבר לשיחה מסוימת ⌘/Ctrl + 2 עד Ctrl + 8
מעבר לשיחה האחרונה ⌘/Ctrl + 9‎
מעבר לשיחה הבאה או לרשימת השיחות

Ctrl + Tab
Ctrl + Page up 

מעבר לשיחה הקודמת או לרשימת השיחות Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page down