Συντομεύσεις πληκτρολογίου για την επέκταση ή την εφαρμογή Hangouts του Chrome

Όταν χρησιμοποιείτε την επέκταση ή την εφαρμογή Hangouts του Chrome, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για να εκτελέσετε τις εργασίες ταχύτερα.

Συντόμευση Πλήκτρα
Ελαχιστοποίηση συνομιλίας Esc ή Ctrl + m
Μετάβαση στη λίστα συνομιλιών ⌘/Ctrl + 1
Μετάβαση σε συγκεκριμένη συνομιλία ⌘/Ctrl + 2 έως Ctrl + 8
Μετάβαση στην τελευταία συνομιλία ⌘/Ctrl + 9
Μετάβαση στην επόμενη συνομιλία ή λίστα συνομιλιών

Ctrl + Tab
Ctrl + Page up 

Μετάβαση στην προηγούμενη συνομιλία ή λίστα συνομιλιών Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page down