Klávesové zkratky pro rozšíření nebo aplikaci Hangouts pro Chrome

Rozšíření nebo aplikace Hangouts pro Chrome podporuje klávesové zkratky, pomocí nichž můžete některé akce provádět daleko rychleji a snadněji.

Zkratka Klávesová zkratka
Minimalizovat konverzaci Esc nebo Ctrl + m
Přepnout na seznam konverzací ⌘/Ctrl + 1
Přepnout na určitou konverzaci ⌘/Ctrl + 2 až Ctrl + 8
Přepnout na poslední konverzaci ⌘/Ctrl + 9
Přepnout na další konverzaci nebo seznam konverzací

Ctrl + Tab
Ctrl + Page up 

Přepnout na předchozí konverzaci nebo seznam konverzací Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page down