Клавишни комбинации за разширението или приложението Hangouts за Chrome

Когато работите с разширението или приложението Hangouts за Chrome, можете да използвате клавишни комбинации, за да изпълнявате задачи по-бързо.

Действие Клавиши
Намаляване на разговор Esc или Ctrl + m
Превключване към списъка с разговори ⌘/Ctrl + 1
Превключване към конкретен разговор ⌘/Ctrl + 2 до Ctrl + 8
Превключване към последния разговор ⌘/Ctrl + 9
Превключване към следващия разговор или списъка с разговори

Ctrl + Tab
Ctrl + Page up 

Превключване към предишния разговор или списъка с разговори Ctrl + Shift + Tab
Ctrl + Page down