Google Hangouts đã được nâng cấp thành Google Chat. Tìm hiểu về việc chuyển từ Google Hangouts sang Google Chat

Gỡ cài đặt ứng dụng Hangouts

Google Hangouts đã được nâng cấp thành Google Chat. Để tiếp tục các cuộc trò chuyện của bạn, hãy gỡ cài đặt ứng dụng Hangouts và cài đặt ứng dụng Google Chat. Tìm hiểu về việc chuyển từ Hangouts sang Google Chat.

Đăng xuất khỏi Hangouts và dùng ứng dụng khác

Bạn có thể tìm hiểu cách gỡ cài đặt ứng dụng khỏi thiết bị tại đây.

Nếu Hangouts được cài đặt sẵn trên thiết bị thì bạn sẽ không thể xoá ứng dụng này. Nếu bạn không muốn sử dụng Hangouts, hãy đăng xuất và dùng một ứng dụng nhắn tin khác.

  1. Mở ứng dụng Hangouts .
  2. Ở trên cùng bên trái, nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn.
  3. Nhấn vào Cài đặt.
  4. Nhấn vào Tài khoản Google của bạn.
  5. Di chuyển xuống dưới cùng rồi nhấn vào Đăng xuất.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
88641
false
false