Google Chat đã thay thế Google Hangouts. Tìm hiểu về việc chuyển từ Google Hangouts sang Google Chat.

Gỡ cài đặt ứng dụng Hangouts

Bạn có thể xoá ứng dụng Hangouts hoặc dùng ứng dụng nhắn tin khác.

Quan trọng: Bạn không thể tải ứng dụng Hangouts phiên bản cũ xuống nữa. Nếu xoá hoặc gỡ cài đặt ứng dụng Hangouts phiên bản cũ trên thiết bị Android, thì bạn sẽ không thể cài đặt lại. Để tiếp tục trò chuyện, hãy chuyển sang ứng dụng Google ChatTìm hiểu về việc chuyển từ Hangouts phiên bản cũ sang Google Chat.

Đăng xuất khỏi Hangouts và dùng ứng dụng khác

Bạn có thể tìm hiểu cách gỡ cài đặt ứng dụng khỏi thiết bị tại đây.

Nếu Hangouts được cài đặt sẵn trên thiết bị thì bạn sẽ không thể xoá ứng dụng này. Nếu bạn không muốn sử dụng Hangouts, hãy đăng xuất và dùng một ứng dụng nhắn tin khác.

  1. Mở ứng dụng Hangouts .
  2. Ở trên cùng bên trái, nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn.
  3. Nhấn vào Cài đặt.
  4. Nhấn vào Tài khoản Google của bạn.
  5. Di chuyển xuống dưới cùng rồi nhấn vào Đăng xuất.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
88641
false
false