הסרת ההתקנה של אפליקציית Hangouts

תוכל להסיר את אפליקציית Hangouts או להשתמש באפליקציה אחרת להעברת הודעות. אם מחקת בטעות את אפליקציית Hangouts, תוכל להוסיף אותה בחזרה למכשיר.

מחיקה של אפליקציית Hangouts

  1. מצא את אפליקציית Hangouts .
  2. גע בסמל של Hangouts והחזק אותו.
  3. בפינה הימנית העליונה של הסמל, הקש על סמל המחיקה הסרה.

התקנה מחדש של אפליקציית Hangouts

כדי להתקין מחדש את אפליקציית Hangouts, תצטרך להוריד אותה מחדש.