Απεγκατάσταση της εφαρμογής Hangouts

Μπορείτε να καταργήσετε την εφαρμογή Hangouts, ή να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων. Αν κατά λάθος διαγράψατε το Hangouts, μπορείτε να το προσθέσετε και πάλι στη συσκευή σας.

Αποσύνδεση από το Hangouts και χρήση άλλης εφαρμογής

Μάθετε πώς γίνεται απεγκατάσταση μιας εφαρμογής από τη συσκευή σας.

Εάν το Hangouts είναι προεγκατεστημένο στη συσκευή σας, δεν μπορείτε να διαγράψετε την εφαρμογή. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Hangouts, αποσυνδεθείτε και χρησιμοποιήστε άλλη εφαρμογή για ανταλλαγή μηνυμάτων.

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Hangouts .
  2. Επάνω αριστερά, πατήστε το Μενού Μενού.
  3. Πατήστε Ρυθμίσεις.
  4. Πατήστε το Λογαριασμό σας Google.
  5. Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος και πατήστε Αποσύνδεση.

Επανεγκατάσταση της εφαρμογής Hangouts

Android iPhone και iPad