Google Chat đang dần thay thế Hangouts phiên bản cũ. Nếu bạn sử dụng Google Chat, hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp của Google Chat.

Thay đổi trạng thái và ảnh hồ sơ của bạn

Bạn có thể thay đổi ảnh Tài khoản Google của mình và đặt trạng thái tùy chỉnh trong Hangouts.

Chia sẻ hoạt động hiện tại của bạn

Quan trọng: Nếu bạn sử dụng Google Chat chứ không phải Hangouts phiên bản cũ, hãy xem bài viết Ẩn thông báo và thay đổi trạng thái có mặt/vắng mặt trong Google Chat.

Bạn có thể chia sẻ trạng thái hiện tại của mình trên mọi thiết bị mà bạn đăng nhập bằng cùng một tài khoản Hangouts.

  1. Mở ứng dụng Hangouts Hangouts.
  2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đóCài đặt sau đó Trạng thái.
  3. Nhập thông tin vào hộp trạng thái, chẳng hạn như "đang họp" hoặc "đang đi nghỉ".
  4. Bạn cũng có thể cho mọi người biết bạn đang sử dụng thiết bị gì hoặc bạn sử dụng Hangouts lần cuối vào lúc nào.

Thay đổi ảnh hồ sơ của bạn

Quan trọng: Nếu bạn sử dụng Google Chat chứ không phải Hangouts phiên bản cũ, hãy xem bài viết Bắt đầu với Google Chat.

  1. Mở ứng dụng Hangouts Hangouts.
  2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt sau đó tài khoản của bạn sau đó Cập nhật ảnh.
  3. Chụp ảnh hoặc chọn ảnh có sẵn.
  4. Nhấn vào mục Chọn hoặc Sử dụng ảnh.

Lưu ý: Hangouts sử dụng ảnh hồ sơ trong Tài khoản Google của bạn. Các thay đổi bạn thực hiện trong Hangouts cũng áp dụng cho tài khoản của bạn.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
88641
false