Google Chat đang dần thay thế Hangouts phiên bản cũ. Nếu bạn sử dụng Google Chat, hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp của Google Chat.

Thay đổi trạng thái và ảnh hồ sơ của bạn

Bạn có thể thay đổi ảnh Tài khoản Google của mình và đặt trạng thái tùy chỉnh trong Hangouts.

Chia sẻ hoạt động hiện tại của bạn

Lưu ý quan trọng:

Bạn có thể chia sẻ trạng thái hiện tại của mình trên mọi thiết bị mà bạn đăng nhập bằng cùng một tài khoản Hangouts.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Hangouts tại hangouts.google.com hoặc trong Gmail. Nếu bạn có tiện ích Hangouts, hãy nhấp vào biểu tượng ở góc trên cùng bên phải của trình duyệt.
 2. Mở phần cài đặt.
  • Trên hangouts.google.com, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt.
  • Trong Gmail, nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
  • Trong ứng dụng tiện ích Hangouts, nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn.
 3. Trong hộp “Chia sẻ trạng thái”, hãy nhập thông báo như “đang họp” hoặc “đang đi nghỉ”.
 4. Khi bạn hoàn tất, nhấn Enter.
 5. Trong hộp “Chia sẻ trạng thái”, chọn thông tin chi tiết bạn muốn người khác thấy, bao gồm thiết bị mà bạn đang dùng hoặc thời điểm bạn sử dụng Hangouts lần cuối.

Thay đổi ảnh hồ sơ của bạn

Lưu ý quan trọng:

Nếu bạn sử dụng Hangouts phiên bản cũ, hãy thêm trực tiếp ảnh vào Tài khoản Google của bạn.

Nếu không, hãy:

 1. Truy cập vào Hangouts tại địa chỉ hangouts.google.com hoặc trong Gmail. Nếu bạn có tiện ích Hangouts, hãy nhấp vào biểu tượng ở phía trên cùng bên phải của trình duyệt.
 2. Mở phần cài đặt.
  • Trên hangouts.google.com, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt.
  • Trong Gmail, nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
  • Trong ứng dụng tiện ích Hangouts, nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn.
 3. Ở trên cùng bên trái của phần cài đặt, nhấp vào ảnh.
 4. Làm theo hướng dẫn để thêm hoặc cập nhật ảnh.
 5. Nhấp vào Đặt làm ảnh hồ sơ.

Lưu ý: Hangouts sử dụng ảnh hồ sơ trong Tài khoản Google của bạn. Các thay đổi bạn thực hiện trong Hangouts cũng áp dụng cho tài khoản của bạn. 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
88641
false