Ändra din status och ditt profilfoto

Du kan dela ditt foto och din anpassade status på Hangouts.

Dela vad du gör

Du kan dela din aktuella status på alla enheter som du loggar in på med samma Hangouts-konto.

  1. Öppna appen Hangouts Hangouts.
  2. Tryck på menyn Meny följt avInställningar följt av Status högst upp.
  3. Tryck på statusrutan och skriv ett meddelande, till exempel ”i möte” eller ”på semester”.
  4. Det går även att visa andra vilken enhet du använder eller när du senast använde Hangouts.

Ändra profilfotot

  1. Öppna appen Hangouts Hangouts.
  2. Tryck på menyn Meny högst upp följt av Inställningar följt av ditt konto följt av Uppdatera foto.
  3. Ta ett foto eller välj ett befintligt foto.
  4. Tryck på Välj eller Använd foto.

Obs! Hangouts använder Google-kontots profilfoto. Ändringar i Hangouts utförs även på ditt konto.