Zmena stavu a profilovej fotky

V službe Hangouts môžete zdieľať svoju fotku a vlastný stav.

Zdieľanie informácií o tom, čo robíte

V ľubovoľnom zariadení, v ktorom sa prihlásite do rovnakého účtu Hangouts, môžete zdieľať svoj aktuálny stav.

  1. Otvorte aplikáciu Hangouts Hangouts.
  2. V hornej časti klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia a potom Stav.
  3. Klepnite na pole so stavom a zadajte správu, napríklad „som na schôdzke“ alebo „som na dovolenke“.
  4. Ostatných tiež môžete informovať, aké zariadenie používate a kedy ste naposledy použili Hangouts.

Zmena profilovej fotky

  1. Otvorte aplikáciu Hangouts Hangouts.
  2. V hornej časti klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia a potom váš účet a potom Profilová fotka.
  3. Nasnímajte fotku alebo vyberte existujúcu.
  4. Klepnite na Vybrať alebo Použiť fotku.

Poznámka: Hangouts používa profilovú fotku vášho účtu Google. Zmeny vykonané v aplikácii Hangouts sa prejavia aj vo vašom účte.