Zmena stavu a profilovej fotky

V službe Hangouts môžete zdieľať svoju fotku a vlastný stav.

Zdieľanie informácií o tom, čo robíte

V ľubovoľnom zariadení, v ktorom sa prihlásite do rovnakého účtu Hangouts, môžete zdieľať svoj aktuálny stav.

 1. V telefóne alebo tablete s Androidom otvorte aplikáciu Hangouts Hangouts.
 2. Navrchu klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Klepnite na položku Stav.
 4. Do poľa so stavom zadajte správu, napríklad „som na schôdzke“ alebo „som na dovolenke“. Potom klepnite na Aktualizovať.
 5. Ak chcete ostatných informovať, aké zariadenie používate alebo kedy ste naposledy použili Hangouts, klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia a potom váš účet a potom Zdieľanie stavu.
 6. Zapnite alebo vypnite položku Posledná aktivita alebo Zariadenie.

Zmena profilovej fotky

 1. Otvorte aplikáciu Hangouts Hangouts.
 2. Navrchu klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia a potom vyberte účet a potom Spravovať účet a potomklepnite na možnosť Profilová fotka.
 3. Klepnite na Nastaviť profilovú fotku.
 4. Nasnímajte fotku alebo vyberte existujúcu.
 5. Klepnite na Prijať.

Poznámka: Hangouts používa profilovú fotku vášho účtu Google. Zmeny vykonané v aplikácii Hangouts sa prejavia aj vo vašom účte.