שינוי הסטטוס ותמונת הפרופיל

תוכל לבחור את תמונת הפרופיל ולהתאים אישית את הסטטוס שלך ב-Hangouts.

שיתוף הסטטוס

ניתן לשתף את הסטטוס שלכם בכל מכשיר שבו אתם מחוברים לאותו חשבון Hangouts.

 1. פותחים את אפליקציית Hangouts Hangouts במכשיר ה-Android.
 2. למעלה, מקישים על סמל התפריט תפריט.
 3. מקישים על סטטוס.
 4. מזינים הודעה בתיבת הסטטוס, למשל "בפגישה" או "בחופש" ומקישים על עדכון.
 5. כדי לאפשר לאנשים לדעת באיזה מכשיר אתם משתמשים או מתי השתמשתם ב-Hangouts בפעם האחרונה, מקישים על סמל התפריט תפריטואז הגדרות ואזהחשבון ואזשיתוף הסטטוס שלך.
 6. מפעילים את 'נראה לאחרונה' או את 'מכשיר'.

שינוי תמונת הפרופיל

 1. פותחים את אפליקציית Hangouts Hangouts.
 2. למעלה, מקישים על סמל התפריט תפריט ואז הגדרות ואז החשבון ואז ניהול החשבון ואז תמונת פרופיל.
 3. מקישים על הגדרה כתמונת פרופיל.
 4. בוחרים תמונה קיימת או מצלמים תמונה חדשה.
 5. מקישים על אישור.

הערה: Hangouts משתמש בתמונת הפרופיל מחשבון Google. שינויים שמבצעים ב-Hangouts חלים גם בחשבון.