Používanie aplikácie Google Voice s klasickou verziou služby Hangouts

Táto funkcia nie je k dispozícii v spravovaných pracovných ani školských účtoch Voice pre Google Workspace. Ďalšie informácie

Dôležité: Telefonické hovory v klasickej verzii služby Hangouts budú začiatkom roka 2021 vypnuté.

Na svojom čísle v službe Google Voice môžete prijímať hovory pomocou klasickej verzie služby Hangouts online, v Gmaile a prostredníctvom klasickej verzie rozšírenia Hangouts pre Chrome.

Ak chcete získať najlepšie telefonické prostredie, odporúčame prijímať hovory v mobilnej aplikácii Google Voice alebo na voice.google.com.

Dôležité: V nespravovanom účte Google Voice ani v službe Hangouts nemôžete volať na tiesňové linky.

Než začnete

Budete potrebovať:

Ak prijmete telefonický hovor v aplikácii Hangouts a nebudete na webe, použije sa dátová tarifa vášho zariadenia. Informácie o dátovom pokrytí vám poskytne váš mobilný operátor.

Cena

Takmer všetky hovory v službe Google Voice do USA a Kanady sú bezplatné pri volaní z krajín, kde je dostupné volanie cez Hangouts.

Zapnutie zvonenia pre prichádzajúce hovory v aplikácii Hangouts

Ak máte číslo Google Voice, môžete prijímať hovory v aplikácii Hangouts. Môžete si tiež prečítať, ako uskutočniť hovory s aplikáciou Hangouts.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Hangouts .
 2. Hore klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Klepnite na Nastavenia a potom Telefónne číslo.
 4. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zvonenie, klepnite na Prichádzajúce telefonické hovory.
 5. Toto nastavenie zmeňte vo všetkých svojich zariadeniach.
 6. Ak nechcete dostávať dvakrát tie isté upozornenia, v aplikácii Google Voice vypnite svoje zariadenie ako telefón na presmerovanie.

Textové a hlasové správy aplikácie Google Voice v aplikácii Hangouts

Keď zapnete textové a hlasové správy zo služby Google Voice v službe Hangouts v jednom zariadení, budete správy dostávať v službe Hangouts vo všetkých zariadeniach.

1. krok: skontrolujte, či ste sa prihlásili do služieb Google Voice a Hangouts tým istým účtom

 1. Otvorte aplikáciu Google Voice Google Voice.
 2. Vpravo dole klepnite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Nad sekciou Informácie sa zobrazí e‑mailová adresa vášho účtu.
 4. Klepnutím na tlačidlo Domov odíďte z aplikácie.
 5. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Hangouts .
 6. Ak chcete skontrolovať používateľské meno a e‑mailovú adresu svojho účtu, klepnite hore na ponuku Ponuka.
 7. Skontrolujte, či je účet v aplikácii Hangouts rovnaký ako ten, ktorý sa zobrazil v aplikácii Google Voice.
 8. Ak účty nie sú rovnaké, prihláste sa do aplikácie Hangouts rovnakým účtom, aký používate pre Google Voice.

2. krok: Zapnite alebo vypnite Google Voice v aplikácii Hangouts

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Hangouts .
 2. Hore klepnite na ponuku Ponuka.
 3. Klepnite na položku Nastavenia.
 4. Klepnite na účet Google, ktorý používate s aplikáciou Google Voice.
 5. V časti Google Voice klepnite na položku Správy. Opätovným klepnutím túto možnosť vypnete.
Prijímanie textových správ Google Voice v službe Hangouts

Keď dostanete v aplikácii Hangouts textovú správu aplikácie Google Voice:

 • Bude označená ako SMS.
 • Správa bude vyzerať ako konverzácia aplikácie Hangouts.
 • Pod správou sa bude nachádzať označenie cez Google Voice.
 • História správ sa bude zobrazovať v službách Hangouts aj Google Voice.
  Poznámka: Ak v aplikácii Google Voice históriu správ zatiaľ nevidíte, keď začne byť k dispozícii, zobrazí sa vám v aplikácii upozornenie.

 • V histórii služby Google Voice sa vám nezobrazia tieto správy:

  • videosprávy alebo zvukové správy;

  • skupinové správy, pri ktorých bol niektorý z účastníkov zo skupiny odstránený.

 • Odstránením správy aplikácie Google Voice v aplikácii Hangouts alebo Google Voice odstránite túto správu z oboch aplikácií.

Čo sa stane, keď v aplikácii Hangouts vypnete textové a hlasové správy aplikácie Google Voice

 • Správy si budete môcť prečítať len v aplikácii Google Voice. Odpovedať na ne budete môcť tiež len v aplikácii Google Voice.
 • História správ aplikácie Google Voice z aplikácie Hangouts sa bude naďalej zobrazovať v aplikácii Google Voice.
 • Hlasové správy sa uložia v aplikácii Google Voice a budú označené ako neprečítané.

Používanie služby Google Voice v službe Hangouts

Prijímanie hovorov aplikácie Google Voice

 • Prichádzajúce hovory budú zvoniť prostredníctvom upozornení aplikácie Hangouts, a nie v zariadení.
 • Hovor prijmete klepnutím na upozornenie alebo prejdením po ňom prstom.

Odosielanie textových správ aplikácie Google Voice v aplikácii Hangouts

Nie je možné odosielať textové správy na čísla mimo USA a Kanady. Prijímať textové správy však môžete zo všetkých krajín.

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Hangouts .
 2. Dolu klepnite na Pridať .
 3. Do vyhľadávacieho poľa zadajte meno, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Klepnite na meno osoby alebo mená ľudí, ktorých chcete pridať.
 4. Klepnite na položku Textová správa SMS.
 5. Napíšte správu a klepnite na ikonu Odoslať Odoslať.
Ak máte po zapnutí aplikácie Google Voice problémy s odosielaním správ, zmeňte svoje nastavenia pozvánok.

Kontrola hlasovej schránky aplikácie Google Voice v aplikácii Hangouts

 1. Otvorte v iPhone alebo iPade aplikáciu Hangouts .
 2. Prejdite na zoznam konverzácií.
 3. Ak máte novú hlasovú správu, zobrazí sa neprečítaný hangout označený ako hlasová správa Hlasová schránka.
 4. Otvorte konverzáciu.
 5. Ak si chcete hlasovú správu vypočuť, klepnite na Prehrať .