Používání Google Voice v klasické verzi Hangouts

Tato funkce není k dispozici ve službě Voice pro účty Google Workspace, které spravuje vaše organizace nebo škola. Další informace.

Důležité: Telefonní hovory z klasické verze Hangouts budou začátkem roku 2021 vypnuty.

Hovory na číslo Google Voice můžete přijímat v Hangouts v Gmailu nebo v rozšíření Hangouts pro Chrome.

Jako nejlepší prostředí pro přijímání hovorů doporučujeme mobilní aplikaci Google Voice nebo web voice.google.com.

Důležité: V nespravovaném účtu Google Voice ani v Hangouts není možné provádět tísňová volání.

Začínáme

Potřebujete:

Informace o cenách

Ze všech zemí, ve kterých je volání ze služby Hangouts k dispozici, je většina hovorů Google Voice do USA a Kanady zdarma.

 • V některých zemích není volání k dispozici. Další informace
 • Volání na některá místa v USA a Kanadě je za cenu 1 amerického centu za minutu nebo za ceníkovou sazbu ve vaší měně.

Zapnutí vyzvánění u příchozích hovorů v Hangouts

Pokud máte číslo Google Voice, můžete hovory přijímat v Hangouts. Z Hangouts můžete také telefonovat.

 1. Přejděte na adresu hangouts.google.com nebo Hangouts otevřete v Gmailu.
 2. Otevřete nastavení:
  • Na adrese hangouts.google.com: Klikněte na nabídku Nabídkaa pak Nastavení.
  • V Gmailu: V horní části seznamu Hangoutů klikněte na šipku dolů Šipka dolů.
 3. Zaškrtněte políčko Vyzvánět při příchozích hovorech nebo jeho zaškrtnutí zrušte. Když je políčko zaškrtnuté, budou hovory na vaše číslo Google Voice vyzvánět v Hangouts na adrese hangouts.google.com, v Gmailu a také v rozšíření Hangouts pro Chrome.

Používání zpráv SMS a hlasové schránky Google Voice

Když zprávy SMS a hlasovou schránku Google Voice zapnete v Hangouts na jednom zařízení, budete je dostávat i na všech svých dalších zařízeních.

1. krok: Zkontrolujte, že jste v aplikacích Google Voice a Hangouts přihlášeni ke stejnému účtu

 1. Otevřete svůj účet na Google Voice.
 2. Vpravo nahoře klikněte na svou profilovou fotku. Podívejte se, jaké jsou uživatelské jméno a e-mailová adresa vašeho účtu.
 3. Přejděte na adresu hangouts.google.com.
 4. Vpravo nahoře klikněte na svou profilovou fotku.
 5. Zkontrolujte, že se jedná o stejný účet jako ve službě Google Voice.
 6. Pokud se nejedná o stejné účty, přihlaste se do Hangouts pomocí stejného účtu, jako používáte v Google Voice.

2. krok: Zapněte nebo vypněte službu Google Voice v Hangouts

 1. Přejděte na adresu hangouts.google.com nebo Hangouts otevřete v Gmailu.
 2. Otevřete nastavení:
  • Na adrese hangouts.google.com: Klikněte na nabídku Nabídkaa pak Nastavení.
  • V Gmailu: V horní části seznamu Hangoutů klikněte na šipku dolů Šipka dolů.
 3. V sekci Google Voice zaškrtněte políčko Přijímat zprávy SMS a hlasové zprávy v Hangouts. Pokud chcete tuto funkci vypnout, zaškrtnutí políčka zrušte.
Co se stane, když vám do Hangouts přijde zpráva SMS služby Google Voice
 • bude označena jako SMS,
 • bude vypadat jako konverzace Hangouts,
 • dole bude označena jako přes Google Voice.
 • Historie zpráv se zobrazí ve službách Hangouts i Google Voice.
  Poznámka: Pokud v Google Voice historii zpráv zatím nevidíte, zobrazí se vám v aplikaci oznámení, až bude dostupná.

 • V historii zpráv v Google Voice se nebudou zobrazovat tyto typy zpráv:

  • videozprávy a zvukové zprávy,

  • skupinové zprávy, u kterých byl účastník ze skupiny odstraněn.

 • Smazáním zprávy Google Voice ve službě Hangouts nebo Google Voice ji smažete z obou aplikací.

Co se stane, když v Hangouts vypnete zprávy SMS a hlasovou schránku Google Voice

 • budete zprávy moci číst a odpovídat na ně pouze ve službě Google Voice,
 • historie zpráv Google Voice z Hangouts se bude ve službě Google Voice dál zobrazovat,
 • hlasové zprávy budou uloženy ve službě Google Voice a budou označeny jako nepřečtené.

Používání Google Voice

Příjem hovorů Google Voice

 • Příjem: Pokud hovor přijmete, otevře se okno Hangoutu.
 • Ignorování: Pokud budete hovor ignorovat, žádost o hovor zmizí. Volající nedostane oznámení o tom, že jste jeho hovor ignorovali.

Posílání zpráv SMS služby Google Voice v Hangouts

Zprávy SMS je možné posílat pouze na americká a kanadská telefonní čísla, ale přijímat je můžete odkudkoli na světě.

 1. Přejděte na adresu hangouts.google.com nebo Hangouts otevřete v Gmailu.
 2. Nahoře klikněte na ikonu plus Plus.
 3. Zadejte a klikněte na jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.
 4. V okně konverzace klikněte na ikonu SMS SMS.
Pokud máte s posíláním zpráv potíže, změňte si nastavení pozvánek.

Kontrola hlasové schránky služby Google Voice v Hangouts

 1. Přejděte na adresu hangouts.google.com nebo Hangouts otevřete v Gmailu.
 2. Přejděte na seznam konverzací.
 3. Pokud máte v hlasové schránce novou zprávu, bude označená jako hlasová zpráva Hlasová schránka.
 4. Otevřete konverzaci a klikněte na ikonu pro přehrání Přehrát.