Používání Google Voice v Hangouts

This feature is not available for Voice for G Suite accounts managed by your work or school. Learn more

Hovory na číslo Google Voice můžete přijímat v Hangouts v Gmailu nebo v rozšíření Hangouts pro Chrome.

Jako nejlepší prostředí pro přijímání hovorů doporučujeme mobilní aplikaci Google Voice nebo web voice.google.com.

Důležité: V nespravovaném účtu Google Voice ani v Hangouts není možné provádět tísňová volání.

Než začnete

Potřebujete:

Pokud ve chvíli, kdy v Hangouts přijmete hovor, nejste připojeni k síti Wi-Fi, budete využívat svůj mobilní datový tarif. Na podrobnosti o pokrytí svého datového tarifu se zeptejte svého mobilního operátora.

Cena

Ze všech zemí, ve kterých je k dispozici volání z Hangouts, jsou téměř všechny hovory do USA a Kanady zdarma.

 • V některých zemích není volání k dispozici. Další informace
 • Volání na některá místa v USA a Kanadě je za cenu 1 amerického centu za minutu nebo za ceníkovou sazbu ve vaší měně.

Zapnutí vyzvánění u příchozích hovorů v Hangouts

Pokud máte číslo Google Voice, můžete hovory přijímat v Hangouts. Také si můžete přečíst, jak telefonovat z Hangouts.

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Hangouts .
 2. Nahoře klepněte na nabídku Nabídka a pak Nastavení.
 3. Klepněte na účet Google, který používáte ve službě Google Voice.
 4. V sekci Google Voice zaškrtněte políčko Příchozí telefonní hovory nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
 5. Toto nastavení změňte na všech svých zařízeních zvlášť.
 6. Pokud nechcete oznámení dostávat dvakrát, vypněte přesměrování na toto zařízení ve službě Google Voice.

Používání zpráv SMS a hlasové schránky Google Voice ve službě Hangouts

Když zprávy SMS a hlasovou schránku Google Voice zapnete v Hangouts na jednom zařízení, budete je dostávat i na všech svých dalších zařízeních.

Důležité: Posílání zpráv SMS v Hangouts bude brzy dostupné jen s číslem Google Voice nebo Google Fi. Další informace.

1. krok: Zkontrolujte, že jste v aplikacích Google Voice a Hangouts přihlášeni ke stejnému účtu

 1. Spusťte aplikaci Google Voice Google Voice.
 2. Vpravo dole klepněte na ikonu možností Více a pak Nastavení.
 3. Nad sekcí O aplikaci se podívejte na e-mailovou adresu svého účtu.
 4. Zavřete aplikaci stisknutím tlačítka plochy.
 5. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Hangouts .
 6. Uživatelské jméno a e-mailovou adresu zkontrolujete klepnutím na nabídku Nabídka nahoře.
 7. Zkontrolujte, že se jedná o stejný účet jako v aplikaci Google Voice.
 8. Pokud se nejedná o stejné účty, přihlaste se do Hangouts pomocí stejného účtu, jako používáte v Google Voice.

2. krok: Zapněte nebo vypněte službu Google Voice v Hangouts

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Hangouts .
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka.
 3. Klepněte na Nastavení.
 4. Klepněte na účet Google, který používáte ve službě Google Voice.
 5. V sekci Google Voice zaškrtněte políčko Zprávy nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
Příjem zpráv SMS služby Google Voice v Hangouts

Když vám do Hangouts přijde zpráva SMS služby Google Voice:

 • bude označena jako SMS,
 • bude vypadat jako konverzace Hangouts,
 • dole bude označena jako přes Google Voice.
 • Historie zpráv se zobrazí ve službách Hangouts i Google Voice.
  Poznámka: Pokud v Google Voice historii zpráv zatím nevidíte, zobrazí se vám v aplikaci oznámení, až bude dostupná.

 • V historii zpráv v Google Voice se nebudou zobrazovat tyto typy zpráv:

  • videozprávy a zvukové zprávy,

  • skupinové zprávy, u kterých byl účastník ze skupiny odstraněn.

 • Smazáním zprávy Google Voice ve službě Hangouts nebo Google Voice ji smažete z obou aplikací.

Výběr čísla, ze kterého chcete odpovědět

Pokud aplikaci Hangouts používáte také k posílání zpráv SMS ze svého mobilního telefonního čísla, můžete si vybrat, které číslo chcete používat k posílání zpráv SMS:

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Hangouts .
 2. Nahoře klepněte na nabídku Nabídka a pak Nastavení a pak SMS a pak Číslo pro odesílání SMS.
 3. Vyberte si nastavení.

Co se stane, když v Hangouts vypnete zprávy SMS a hlasovou schránku Google Voice

 • budete zprávy moci číst a odpovídat na ně pouze ve službě Google Voice,
 • historie zpráv Google Voice z Hangouts se bude ve službě Google Voice dál zobrazovat,
 • hlasové zprávy budou uloženy ve službě Google Voice a budou označeny jako nepřečtené.

Používání Google Voice v Hangouts

Příjem hovorů Google Voice

 • Příchozí hovory budou vyzvánět prostřednictvím oznámení Hangouts, ne prostřednictvím výchozí aplikace na telefonování vašeho telefonu.
 • Hovor přijmete tak, že na oznámení klepnete nebo přes něj na zamčené obrazovce přejedete prstem.

Posílání zpráv SMS služby Google Voice v Hangouts

Zprávy SMS je možné posílat pouze na americká a kanadská telefonní čísla, ale přijímat je můžete odkudkoli na světě.

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Hangouts .
 2. Dole klepněte na ikonu plus Přidat a pak Nová SMS.
 3. Zadejte a klepněte na telefonní číslo nebo jméno kontaktu.
 4. Klepněte na ikonu šipky Pokračovat.
 5. Napište zprávu. Také můžete přidat emodži, fotky, nálepku nebo svou polohu.
Pokud máte po zapnutí služby Google Voice potíže s posíláním zpráv, změňte si nastavení pozvánek.

Kontrola hlasové schránky služby Google Voice v Hangouts

 1. Spusťte na telefonu nebo tabletu Android aplikaci Hangouts .
 2. Přejděte na seznam konverzací.
 3. Pokud máte novou hlasovou zprávu, klepněte na ikonu hlasové zprávy Hlasová schránka.
 4. Otevřete konverzaci a klepněte na ikonu pro přehrání Přehrát.