Prechod z klasickej verzie služby Hangouts na novú aplikáciu na odosielanie textových správ

Ak používate Hangouts ako aplikáciu na odosielanie textových správ (SMS a MMS), prejdite na inú aplikáciu na odosielanie textových správ. Len tak budete môcť naďalej odosielať a prijímať textové správy (SMS a MMS).  

Naďalej budete môcť odosielať textové správy v aplikácii Hangouts prostredníctvom služieb Google Voice a Project Fi.

Dôležité: Telefonické hovory v klasickej verzii služby Hangouts budú začiatkom roka 2021 vypnuté.

Ak sa nachádzate v USA, môžete naďalej volať, keď inovujete na Google Voice. Ak nie ste v USA alebo nechcete inovovať na Google Voice, môžete do konca roka 2020 naďalej používať funkciu volania na telefón v aplikácii Hangouts s prístupom ku klasickej verzii služby Hangouts. Tiež môžete požiadať o vrátenie peňazí za zostávajúci kredit na volanie.

1. krok: získajte novú aplikáciu na odosielanie textových správ

Je možné, že textovú aplikáciu v telefóne už máte. Ak nie, môžete:

2. krok: nastavte si novú aplikáciu na odosielanie textových správ

  1. Otvorte aplikáciu Hangouts .
  2. Hore klepnite na ponuku Ponuka.
  3. Klepnite na Nastavenia a potomSMS a potom SMS zapnuté.
  4. Vyberte aplikáciu na odosielanie textových správ, ktorú chcete používať ako predvolenú. Ak používate staršie zariadenie, možno budete musieť klepnúť na položku Predvolená aplikácia na SMS. Ak sa vám táto možnosť nezobrazuje, nakonfigurujte si aplikáciu na odosielanie textových správ v nastaveniach svojho telefónu. 

Odteraz budete dostávať textové správy prostredníctvom novej aplikácie, nie prostredníctvom aplikácie Hangouts. Aktuálne správy budú tiež presunuté do novej aplikácie.