Превключване от Hangouts към ново приложение за текстови съобщения

Ако използвате Hangouts като приложение за текстови съобщения (SMS и MMS), превключете към друго приложение, за да продължите да изпращате и получавате такива съобщения.  

Пак ще можете да изпращате съобщение с Hangouts чрез Google Voice и Project Fi.

Стъпка 1: Изтеглете ново приложение за текстови съобщения

Възможно е вече да имате приложение за изпращане на съобщения на телефона си. Ако нямате, ето какво можете да направите:

Стъпка 2: Настройте новото си приложение за изпращане на съобщения

  1. Отворете приложението Hangouts .
  2. В горната част докоснете менюто Меню.
  3. Докоснете Настройки и след това SMS и след това SMS съобщенията са активирани.
  4. Изберете приложението, което искате да се използва стандартно за SMS. Ако използвате по-старо устройство, може да се наложи да докоснете Стандартно приложение за SMS. Ако не виждате тази опция, настройте приложението за изпращане на съобщения от настройките на телефона си. 

Вече ще получавате съобщения с новото приложение, а не чрез Hangouts. Също така настоящите ви съобщения ще бъдат преместени в новото приложение.