Google Chat đang dần thay thế Hangouts phiên bản cũ. Nếu bạn sử dụng Google Chat, hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp của Google Chat.

Khắc phục sự cố khi gọi điện hoặc nhận cuộc gọi điện thoại

Quan trọng: Nếu bạn nhận được thông báo cho biết "Chúng tôi sẽ sớm xóa nhật ký cuộc gọi điện thoại trên Hangouts của bạn", hãy kiểm tra lại sau vài ngày và đăng ký sử dụng Google Voice. Quá trình xóa nhật ký cuộc gọi điện thoại trên Hangouts sẽ diễn ra đến hết tháng 9 năm 2021. Tìm hiểu thêm về những thay đổi đối với Hangouts tích hợp Google Voice.

Nếu đang ở Hoa Kỳ, bạn có thể nâng cấp lên Google Voice để tiếp tục gọi điện thoại. Nếu có tín dụng gọi điện trong Hangouts phiên bản cũ, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền cho khoản tín dụng đủ điều kiện của mình.

Yêu cầu hoàn tiền trên Hangouts phiên bản cũ

Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền cho các cuộc gọi trên Hangouts phiên bản cũ. Yêu cầu hoàn tiền trên Google Voice hoặc Hangouts phiên bản cũ.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
88641
false