Google Chat đang dần thay thế Hangouts phiên bản cũ. Nếu bạn sử dụng Google Chat, hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp của Google Chat.

Gọi điện thoại bằng Hangouts phiên bản cũ

Nếu đang ở Hoa Kỳ, bạn có thể nâng cấp lên Google Voice để tiếp tục gọi điện thoại. Nếu có tín dụng gọi điện trong Hangouts phiên bản cũ, bạn có thể yêu cầu hoàn tiền cho khoản tín dụng đủ điều kiện của mình.

Google Chat đang dần thay thế Hangouts phiên bản cũ của tất cả mọi người. Bạn hiện không còn sử dụng được Hangouts phiên bản cũ trên hầu hết các nền tảng. Tìm hiểu về việc chuyển từ Hangouts phiên bản cũ sang Google Chat.

Yêu cầu hoàn tiền:

  • Bạn có thể yêu cầu hoàn tiền cho các cuộc gọi và số dư trên Hangouts phiên bản cũ trong vòng 6 tháng kể từ ngày mua ban đầu. 
  • Google Pay sẽ gửi email tới chủ tài khoản để xác nhận số tiền hoàn lại.
  • Google Pay sẽ gửi khoản tiền hoàn lại đủ điều kiện trên Google Voice hoặc Hangouts phiên bản cũ đến phương thức thanh toán ban đầu.
  • Nếu việc hoàn tiền trước đó chưa thành công, Google Pay sẽ gửi cho bạn email hướng dẫn cách giải quyết các sự cố đó.

Tài nguyên liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
88641
false
false