ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ใน Hangouts

เมื่อคุณยืนยันเบอร์โทรศัพท์ ผู้ที่มีเบอร์โทรศัพท์นั้นจะติดต่อคุณผ่าน Hangouts ได้

สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากยืนยันเบอร์โทรศัพท์

 • คนที่มีเบอร์โทรศัพท์ของคุณจะค้นหาคุณเจอ รวมทั้งติดต่อกับคุณหรือดูข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลที่คุณแชร์ไว้ได้ ผ่านบริการต่างๆ ของ Google เช่น Hangouts และการโชว์เบอร์  ดูข้อมูลการโชว์เบอร์ได้เพิ่มเติม
 • การดำเนินการนี้จะไม่ทำให้ผู้อื่นเห็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณ หากต้องการแก้ไข โปรดไปที่เกี่ยวกับฉัน

หากคุณไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใน Google คุณอาจเลือกปิดการตั้งค่านั้นได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากผู้อื่นพบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใน Google และวิธีปิดข้อมูลนั้น 

ยืนยันเบอร์โทรศัพท์

ยืนยันเบอร์โทรศัพท์เมื่อลงชื่อเข้าใช้ครั้งแรก

 1. เมื่อลงชื่อเข้าใช้แฮงเอาท์เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณยืนยันเบอร์โทรศัพท์ ถ้าต้องการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์ โปรดแตะเบอร์นั้น
 2. ยืนยันเบอร์แล้วแตะถัดไป
 3. ป้อนรหัสยืนยันที่ได้รับทางข้อความ
 4. แตะถัดไป
 5. หลังจากเห็นข้อความที่แจ้งว่า "ยืนยันแล้ว" ให้แตะเสร็จสิ้น

ยืนยันเบอร์โทรศัพท์เมื่อลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้ว

 1. เปิดแอปแฮงเอาท์ แฮงเอาท์ จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น การตั้งค่า
 3. เลือกบัญชี Google
 4. แตะยืนยันเบอร์โทรศัพท์

ลบเบอร์โทรศัพท์ที่ยืนยันแล้ว

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แล้ว
 2. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ในโทรศัพท์ แล้วเปิดการตั้งค่าโทรศัพท์ในบัญชี Google
 3. แตะแก้ไข แก้ไข
 4. เลือกนำเบอร์โทรศัพท์ออก จากนั้น นำเบอร์โทรศัพท์ออก

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร