Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal

Iniciar una conversa

Pots intercanviar missatges (enviar-ne i rebre'n) amb una o més persones.

Iniciar una conversa

  1. A l'ordinador, vés a hangouts.google.com o obre Hangouts a Gmail. Si has instal·lat l'extensió de Hangouts per a Chrome, Hangouts s'obrirà en una finestra nova.
  2. A la part superior, fes clic a Conversa nova Crea.
  3. Escriu i selecciona un nom o una adreça de correu electrònic.
  4. Escriu el missatge. Hi pots afegir emojis, fotos o la ubicació.
  5. Prem la tecla Retorn.

Rebre missatges

Pots decidir qui et pot enviar missatges. Obtén més informació sobre com pots canviar la configuració de les invitacions.

En seleccionar la finestra d'una conversa, pot passar el següent:

  • El missatge es marca com a llegit. Per tant, el missatge deixarà d'estar en negreta i la teva imatge de perfil es mostrarà a sota de l'últim missatge de la conversa.
  • Si tanques o minimitzes la finestra, no es mostrarà la foto de perfil.  
  • Els usuaris també veuen si estàs connectat i el tipus de dispositiu que utilitzes. Obtén més informació sobre com pots canviar aquestes opcions de configuració.