Google Chat đang dần thay thế Hangouts phiên bản cũ. Nếu bạn sử dụng Google Chat, hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp của Google Chat.

Bắt đầu sử dụng Hangout cũ

Bạn có thể nhắn tin qua lại với một hoặc nhiều người.

Quan trọng:

Bắt đầu cuộc trò chuyện

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào hangouts.google.com.
  2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Cuộc trò chuyện mới Tạo.
  3. Nhập và chọn tên hoặc địa chỉ email.
  4. Nhập tin nhắn của bạn. Bạn cũng có thể thêm biểu tượng cảm xúc và ảnh.
  5. Trên bàn phím, nhấn Enter.

Nhận tin nhắn

Bạn có thể kiểm soát việc ai có thể gửi tin nhắn cho bạn. Tìm hiểu cách thay đổi cài đặt lời mời.

Khi bạn chọn cửa sổ Hangout:

  • Tin nhắn sẽ được đánh dấu là đã đọc. Điều này có nghĩa là tin nhắn sẽ không xuất hiện dưới dạng in đậm nữa và ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị bên dưới tin nhắn cuối cùng được gửi trong cuộc trò chuyện đó.
  • Nếu bạn đóng hoặc thu nhỏ cửa sổ Hangout, thì ảnh hồ sơ của bạn sẽ không hiển thị.  
  • Mọi người cũng có thể biết loại thiết bị bạn sử dụng và bạn có trực tuyến hay không. Tìm hiểu cách thay đổi các chế độ cài đặt này.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
88641
false
false