Włączanie i wyłączanie historii Hangouta

Możesz zapisać wszystkie wiadomości wysłane w obrębie Hangouta tak długo, jak włączona jest jego historia. Historia jest domyślnie włączona we wszystkich Hangoutach, ale możesz ją wyłączyć dla poszczególnych Hangoutów w dowolnym momencie.

Jeśli zapiszesz historię Hangoutów, możesz przeglądać wcześniejsze wiadomości w oknie Hangouta. Otwórz Hangout i przewiń w górę, aby zobaczyć zapisane wiadomości. Jeśli korzystasz z aplikacji Hangouts na komórki, możesz również przeglądać historię swoich Hangoutów na telefonie lub tablecie.

Gdy historia Hangouta jest wyłączona, każda wiadomość będzie wyświetlona w oknie Hangouta przez krótki okres czasu, a następnie zostanie usunięta.

Wyłączanie historii Hangoutów

Możesz wyłączyć historię swoich Hangoutów, jeśli nie chcesz zapisywać kopii wysyłanych wiadomości ze względów związanych z prywatnością lub bezpieczeństwem.

  1. Otwórz Hangouts.
  2. Wybierz Hangout, aby zmienić ustawienia historii.
  3. Kliknij  ustawienia.
  4. Kliknij pole wyboru obok opcji „Historia Hangouta”.
  5. Kliknij Zapisz.

Gdy Ty lub inna osoba na Hangoucie zmieni ustawienia historii Hangouta, w oknie Hangouta wyświetli się powiadomienie. 

W przypadku Hangoutów grupowych każda osoba dodana do istniejącego Hangouta grupowego może wyświetlić historię wiadomości tego Hangouta grupowego.Nie martw się. Jeśli rozpocząłeś Hangout grupowy od rozmowy z jedną osobą, grupa zobaczy tylko historię wiadomości Hangouta grupowego, a nie wiadomości wysłane do wspomnianej osoby przed rozpoczęciem Hangouta grupowego.

 Pamiętaj, że jeśli rozmawiasz z kimś, kto jest podłączony do sieci przez innego klienta czatu, możliwe, że w oprogramowaniu tej osoby będzie zapisywana osobna kopia historii.

Wyświetlanie historii Hangouta

  1. Przejdź do konta Gmail powiązanego z Twoim kontem Hangouts.
  2. W lewej części ekranu kliknij Czaty. Wyświetli się lista wszystkich zapisanych historii Hangoutów.

Jeśli wyłączysz historię Hangoutów, wiadomości wysłane w obrębie tego Hangouta w czasie, gdy historia jest wyłączona, nie będą przechowywane w Gmailu.

Wyszukiwanie starych wiadomości z Hangoutów

  1. Przejdź do konta Gmail powiązanego z Twoim kontem Hangouts.
  2. U góry skrzynki pocztowej wpisz słowo kluczowe w polu wyszukiwania.
  3. Wiadomości z Hangoutów będą oznaczone w wynikach wyszukiwania ikoną aplikacji Hangouts.